Konkurs

Bästa kund,
Ifdelayed AB är sedan den 4 maj 2020 försatt i konkurs och till konkursförvaltare har utsetts advokat Niklas Emthén vid Lindskog Malmström Advokatbyrå.
All verksamhet och ärendehantering är pausad tills vidare. För närvarande utvärderar vi olika alternativ för hantering av samtliga ärenden. Vi kommer uppdatera befintliga kunder löpande på hemsidan och återkommer med ytterligare information inom kort. Vid frågor ombeds ni skicka mejl till [email protected]
Även hanteringen av Premiumärenden (Ifdelayed Premium, Ifdelayed Förseningsskydd och BagSecure) är pausad tills vidare.
Svar på frågor
Fråga: Jag har ett pågående ärende hos er. Vad händer?
Vi utvärderar för närvarande olika alternativ för hantering av pågående ärenden, även pågående ärenden i domstol. Vi återkommer med information inom kort. Uppdateringar kommer att publiceras på vår hemsida.
Fråga: Jag har fått information om en utbetalning. Vad ska jag göra?
Anmäl ditt ersättningsanspråk genom att fylla i formuläret som du finner på följande länk till Ifdelayeds kundportal: https://claim.ifdelayed.com/login  Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation (orderbekräftelse, följesedlar etc) till stöd för ditt ersättningsanspråk.
Fråga: Jag har ett ärende och är premiumkund?
Hanteringen av premiumärenden (Ifdelayed Premium, Ifdelayed Förseningsskydd och BagSecure) är pausad tills vidare. För det fall Ifdelayeds verksamhet överlåts till en ny ägare är det möjligt att hanteringen av dessa ärenden kommer att återupptas. Det är dock för tidigt att uttala sig om detta. Vi avser att återkomma med information även i den delen.
Om du i egenskap av premiumkund har fått information om en utbetalning ska du  anmäla ditt ersättningsanspråk genom att fylla i formuläret som du finner på följande länk till Ifdelayeds kundportal: https://claim.ifdelayed.com/login  Kom ihåg att behålla alla kvitton och annan dokumentation (orderbekräftelse, följesedlar etc) till stöd för ditt ersättningsanspråk.
Fråga: Vad gör jag om jag har en fordran mot Ifdelayed?
Om du anser dig ha ett krav mot Ifdelayed som har uppkommit före konkursen (du har t.ex. betalat för en tjänst i förskott som du nu inte längre har möjlighet att nyttja) ska du anmäla detta genom att skicka ett meddelande till [email protected]
Utöver att ange fordrans storlek ber vi dig skicka med underlag som styrker fordran samt uppgift om när den uppstod.
Fråga: Kommer jag få betalt för den fordran som jag har i konkursen (Utdelning)?
Det är ännu för tidigt att uppskatta om det kommer att finnas tillräckligt med medel i konkursen för utdelning till fordringsägare. För det fall utdelning blir aktuellt, kommer samtliga fordringsägare som har anmält sina krav enligt ovan, få information härom längre fram.