Räkna ut kompensation

Flygresenärens rättigheter

Många flygpassagerare känner fortfarande inte till de rättigheter som skyddar dem under flygresan, och de som vet att de är skyddade är fortfarande osäkra på ”vilka mina rättigheter är”. Ifdelayed hjälper dig att förstå flygresenärens rättigheter och hjälper dig i processen att begära ersättning för flygfördröjning i enlighet med EU-förordning EG 261.

 

Vad innebär EU-förordningen EG 261?

EG 261/2004 är en förordning i EU-lagstiftningen som skyddar passagerares rättigheter. Enligt denna lag är flygbolag finansiellt ansvariga om flygningar störs, såtillvida störningen orsakades av omständigheter som var under flygbolagens kontroll.

EU

EU förordningen EG 261 spelar en viktig roll i förespråkandet av passagerares rättigheter, och gäller inte bara europeiska resenärer. Alla passagerare som flyger från europeiska flygplatser omfattas av denna lag, och passagerare som anländer en europeisk flygplats med start utanför EU kan också täckas av lagen i fall flygbolaget är EU-baserat.

 

Flygkompensation enligt EG 261

Flygresenärer vet ofta inte att flygbolagen i många fall är juridiskt och ekonomiskt ansvariga för flygstörningar. Det är värt att känna till sina rättigheter som flygresenär eftersom varje passagerare kan få upp till 6,480 kr i flygförseningsersättning. Det finns dock ingen anledning att känna till alla detaljer och juridisk jargong eftersom Ifdelayed har medarbetare och juridiska experter som kan hjälpa dig att hävda din rätt i processen.

Välj från listan vilken typ av flygavbrott du har drabbats av:

Hur stor ersättning passagerare kan få beror på många faktorer såsom flygdistansen och hur försenad passageraren var vid ankomsten till slutdestinationen.

 

För vilka flygningar kan jag få ersättning enligt EG 261?

Nästan alla flygningar i Europa är berättigade till ersättning. Inte bara EU-luftrummet ingår, men även Island, Norge, Schweiz och de avlägsna regionerna, som franska Guyana och Martinique, Guadeloupe och La Réunion, Saint Martin, Madeira, Azorerna och Kanarieöarna.

Ditt flyg måste börja i EU eller ankomma en flygplats i EU, men det finns ett villkor för flygningar som avgår från ett land utanför EU – lufttrafikföretaget måste vara ett flygbolag med bas i EU.

Ibland kan även störda flygningar utanför EU bli återbetalda enligt EG 261 under förutsättning att de sker i anslutning till ett flyg som täcks av EU-förordningen samt att de utförts av samma flygbolag och har bokats tillsammans som en resa (de har samma bokningsreferens). Det snabbaste sättet att ta reda på om du är berättigad till flygkompensation är att använda Ifdelayed ersättningskontroll.

 

Flygkompensation vid extraordinära omständigheter

Enligt EG 261 behöver flygbolaget inte betala ut ersättning om orsaken till avbrottet var extraordinära omständigheter beroende på händelser utanför flygbolagets kontroll. Exempel på sådana omständigheter är strejk bland flygplatsarbetare eller flygledning, politisk oro, svåra väderförhållanden, säkerhetsrisker med mera.

Flygbolagen måste dock vara redo att förebygga förseningar även under de omständigheter som inte täcks av återbetalningsgarantin. Om andra flygbolag var förberedda på dessa omständigheter och lyckades förhindra förseningar, medan det flygbolag du flög med inte gjorde det, kan du fortfarande ha rätt till ersättning.

Eu-domstolen beslutade 2018 att strejker bland flygpersonal inte anses vara extraordinära omständigheter. Därför kommer passagerare som drabbats av strejker bland flygbolagspersonal kunna få kompensation för störningar i flygtrafiken. Våra juridiska experter håller sig hela tiden uppdaterade angående domstolsbeslut på området för att kunna bedöma möjligheter att tillämpa besluten i tvister rörande kompensationer.

 

Vilka är dina rättigheter som flygresenär?

Flygpassagerarens rättigheter innefattar lagar som hjälper resenärer och förespråkar skydd och ersättning till personer som drabbats av flygförseningar, inställda flyg eller nekad ombordstigning. Flygpassagerarens rättigheter i Europa definieras i EU-förordning EG 261, som ger passagerare rätt till ersättning i en rad situationer.

EU air passenger rights

Men trots den goda rättsliga grunden är många människor inte medvetna om lagen eller att lagen står på deras sida. Verkligheten är den att nästan 85% av EU:s flygpassagerare inte känner till de gällande rättigheterna för flygresenärer. Vid sidan av enskilda länders lagar finns det också regionala lagar, som EU-förordningen EG 261, olika amerikanska lagar samt Montrealkonventionen, som skyddar passagerarrättigheter över hela världen.

 

Passagerarens rättigheter enligt EG 261

Förutom monetär ersättning är flygbolagen skyldiga att tillhandahålla annan kompensation för sina passagerare enligt EU-förordningen EG 261.

 

Skyldighet att ge information om passagerarens rättigheter

Flygbolagen är skyldiga att informera flygpassagerare om innehållet i EG 261 genom att presentera information om passagerarnas rättigheter vid sina incheckningsdiskar på varje flygplats där de är verksamma.

 

Återbetalning eller omdirigering

Om din flygfördröjning är mer än fem timmar har du rätt till hel eller delvis återbetalning av din flygbiljett utöver flygförseningsersättningen, samt även rätt till returflyg till din avresepunkt om du skulle behöva det.

 

Rätt ät bli omhändertagen

Oavsett orsakerna till flygförseningen måste flygbolaget enligt EG 261 tillhandahålla mat och dryck om du väntar på ditt flyg i mer än två timmar (beroende på flygavståndet). Dessutom måste flygbolaget också ge dig tillgång till internet, telefonsamtal och fax. Om förseningen är över natten måste flygbolaget ge dig hotellboende och transfer från och till flygplatsen. Utökad omsorg kan vara tillämpligt på ditt fall:

 

Typ av flygresaFörseningens omfattning
1500 km eller mindre2 timmar eller mer
Flyg inom EU på mer än 1500 km3 timmar eller mer
Flyg som sträcker sig utanför EU 1500 – 3500 km3 timmar eller mer
Flyg som sträcker sig utanför EU på mer än 3500 km4 timmar eller mer

Uppgradering och nedgradering

Om du får en högre klassad plats på ditt alternativa flyg behöver du inte betala något extra. Om det alternativa flygsätet som erbjuds av flygbolaget är av lägre klass kan du få 30–75 % återbetalning av priset du betalat för biljetten.

 

Tidsbegränsning för åberopande av fördröjningskompensation

Enligt EG 261 upphör till slut din rätt att kräva ersättning. Tidsgränsen varierar i olika länder, i enlighet med lagstiftning i respektive land.

Det land i vilket du åberopar ditt anspråk regleras inte av din nationalitet utan beror på var flygbolagets har sitt huvudkontor eller vilken domstol som har behörighet i ärenden rörande flygbolaget.

Här är en tabell över tidsgränser i olika länder:

 

LandTidsbegränsning
Österrike3 år
Belgien1 år
Bulgarien5 år
Kroatien3 år
Cypern6 år
Tjeckien3 år
Danmark3 år
Estland3 år
Finland3 år
Frankrike5 år
Tyskland*3 år
Grekland5 år
Ungern5 år
Island2 år
Irland6 år
Italien26 månader
Lettland10 år
Litauen10 år
Luxemburg10 år
MaltaIngen gräns
Nederländerna2 år
Norge3 år
Polen1 år
Portugal3 år
Rumänien3 år
Slovakien2 år
Slovenien2 år
Spanien5 år
Sverige**2 månader
Schweiz2 år
Storbritannien6 år


* I Tyskland löper preskriptionstiden ut sista dagen på det tredje året (om till exempel den störda flygningen skedde 2019-03-22 så är tidsgränsen för detta flyg 2021-12-31).

** I Sverige förnyas preskriptionstiden så fort en fordran begärs. Så begränsningsperioden för eventuella efterföljande krav är tre år från det att den senaste ansökan lämnats in.

 

Vad är Montrealkonventionen?

Montrealkonventionen är ett multilateralt avtal som har antagits av över 130 länder över hela världen. Syftet är att definiera flygbolagens ansvar vid flygförseningar och för skador och förluster av bagage. Montrealkonventionen är dock inte lika omfattande gällande störningar i flygtrafiken som EU-förordningen EG 261.

Air passengers

 

Vilka passagerarrättigheter omfattas av Montrealkonventionen?

Montrealkonventionen definierar passagerarrättigheter för flera typer av flygstörningar: flygförseningar, inställda flygningar och nekade ombordstigningar.

Om passageraren missar en förbetald reservation och har extra kostnader på grund av denna störning kan dessa kostnaden täckas av flygbolaget. Det är nödvändigt att tillhandahålla dokumentation av händelsen och bevis på extrakostnader i form av kvitton. Endast skador som uppstått till följd av avbrottet återbetalas. Montrealkonventionen ger också skydd vid skadade väskor, försenade väskor eller förlorat bagage.

Det finns strikta tidsgränser i Montrealkonventionen, så du måste göra anspråk så snart som möjligt: för skadat bagage gäller 7 dagar och för försenat bagage 21 dagar. Det finns en tidsgräns på två år för att ansöka om förlorat bagage som varit borta i mer än 21 dagar.

 

Vilka flyg omfattas av Montrealkonventionen?

Montrealkonventionen gäller internationella flygningar mellan länder som följer förordningen. Den har undertecknats och är erkänd av mer än 130 länder i hela världen.

Montrealkonventionen tillämpas också om din avgång och ankomst var både inom ett enda medlemsland, men endast om det fanns en planerad mellanlandning i ett annat land, så att flygningen klassas som internationell och inte nationell.

Räkna ut kompensation

Velkommen

I samarbeid med Handelsbanken hjelper vi deg med å søke om kompensasjon for flyforsinkelsen din fra flyselskapet. Det koster ingenting å søke, men hvis vi lykkes med å hjelpe deg med å få kompensasjon, vil vi beholde 24% av kompensasjonsbeløpet.

Välkommen

I samarbete med flygkompensation.se hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening. Det kostar ingenting söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning tar vi 24% av beloppet.

en del av

Välkommen

I samarbete med Insurello hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening från flygbolaget. Upp till €600 per passagerare.

Det kostar ingenting att söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning behåller vi 30% av ersättningsbeloppet.

För att starta ett ärende behöver vi information om din resa.

Klicka "Fortsätt" för att komma igång.

is an official flight claim partner of

Välkommen

I samarbete med Solid Försäkring hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening från flygbolaget. Upp till €600 per passagerare.

Det kostar ingenting att söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning behåller vi 30% av ersättningsbeloppet.

För att starta ett ärende behöver vi information om din resa.

Klicka "fortsätt" för att komma igång.

is an official flight claim partner of

Velkommen

I samarbejde med Solid Forsikring hjælper vi dig med at søge erstatning fra flyselskabet når dit fly har været forsinket. Man kan få op til €600 per passager.

Det er helt gratis at søge, men lykkes vi med at sikre dig erstatning tager vi et servicegebyr på 30% af erstatningsbeløbet.

For at oprette en sag har vi brug for information om din rejse.

Klik “fortsæt” for at komme i gang.

is an official flight claim partner of

Velkommen

I samarbeid med Solid Försäkring hjelper vi deg med å søke om kompensasjon for flyforsinkelsen din fra flyselskapet. Opptil € 600 per passasjer.

Det koster ingenting å søke, men hvis vi lykkes med å hjelpe deg med å få kompensasjon, vil vi beholde 30% av kompensasjonsbeløpet.

For å starte trenger vi informasjon om reisen din.

Klikk “Fortsett” for å komme i gang.

is an official flight claim partner of

ENGLISHVälkommen

ENGLISH med Solid Försäkring hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening. Det kostar ingenting söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning tar vi 30% av beloppet.

Välkommen

I samarbete med Handelsbanken hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening. Det kostar ingenting söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning tar vi 24% av beloppet.

is an official flight claim partner of

Välkommen

I samarbete med Solid Försäkring hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening. Det kostar ingenting söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning tar vi 30% av beloppet.