Kompensation flygstrejk

Flygstrejk resulterar ofta i försenade och inställda flyg. Tyvärr måste flygresenärer uppleva det, för och sen inte ha en aning om vilka rättigheter de har. Om du hade ett försenat eller inställt flyg till följd av flygstrejk och din flight avgick från EU, kan du ha rätt upp till 6,480 kr i ersättning.

Se video om flygbolagsstrejk
Under 1 timme
Mer än 5 timmar

När kan jag få ersättning vid strejk hos flygbolaget?

Du kan få ersättning vid flygbolagsstrejk om:

  • Ditt flyg var försenat och du ankom mer än 3 timmar sent till din slutdestination.
  • Din flight blev inställd och du blev informerad om detta mindre än 14 dagar före avresa.
  • Ditt flyg måste ha avgått från EU eller ha ankommit till EU (om flygbolaget är baserat inom EU).
  • Du hade en bekräftad flygreservation.
  • Förseningen eller det inställda flyget som beror på en flygstrejk skedde inom de senaste 3 åren och en facklig organisation var inte inblandad.
  • Flygbolaget erbjöd dig en alternativ flygning och du anlände betydligt senare än planerat.
Starta ditt krav

Omfattar EU förordning 261 flygstrejker?

Förordning (EG) nr 261/2004 definierar rättigheter för flygpassagerare samt rätten att erhålla ersättning när ett flygbolag ansvarar för förseningen eller ett inställt flyg. Detta inkluderar också flygstörningar på grund av strejker av flygpersonal som inte involverade en fackförening. Flygstrejker är strejker som involverar flygbolagets anställda, inklusive piloter, kabinpersonal, flygingenjörer och andra anställda som arbetar direkt för flygbolaget. Enligt EU-förordningen (EG) nr 261/2004, om din flygning försenades eller avbröts på grund av en sådan strejk, kan du ha rätt till ersättning.

2018 dömde Eu domstolen att flygbolag måste ersätta sina resenärer för flygstörningar om strejken är olaglig, det vill säga att strejken inte involverade en facklig organisation.

Kolla kompensation

När kan jag inte få ersättning vid strejk hos flygbolaget?

Du kan inte få ersättning om strejken organiserades av ett arbetarförbund som representerar flygbolagets anställda. Dessa typer av strejker betraktas som extraordinära omständigheter eftersom de utgör en laglig rätt för arbetarna och därmed ligger utanför flygbolagens kontroll. Extraordinära omständigheter är situationer eller orsaker till förseningar och avbokningar som inte är under flygbolagens kontroll så att de inte kan undvikas även om rimliga åtgärder har vidtagits för att skydda mot dem. I sådana fall är flygbolagen inte ansvariga för störningar i flygningen.

Räkna ut kompensation
ifdelayed airline strike

Hur kan jag se om jag har rätt till ersättning på grund av flygförsening?

Om du vill ta reda på om du har rätt till kompensation från flygbolag p. g. a strejk, skulle det snabbaste sättet att göra detta vara att använda Ifdelayed behörighetskontroll. Fyll i din flyginformation så kommer vi att informera dig om din flygning är berättigad till strejkekompensation och hur mycket du har rätt till. Du kan också använda vår tjänst för att hantera ärendet åt dig.

Hur mycket kompensation kan jag få?

Det finns omständigheter som kan påverka ditt kompensationsbelopp. Du kan ha rätt till upp till 6,480 kr i ersättning om din flygning försenades eller avbröts på grund av en flygstrejk som inte organiserades av en fackförening.

Sök ersättning nu

Ersättning för nekad ombordstigning på grund av en flygplansstrejk

 

Det finns fall då flygpersonalstrejker leder till flygavbokningar. Om din flygning avbröts på grund av en flygstrejk som inte organiserades av en fackförening, kan du ha rätt till ersättning. Om ett flygbolag meddelade dig mindre än 14 dagar före din avgång och inte kunde erbjuda dig en alternativ flygning som anländer vid samma tidpunkt är du berättigad till ersättning. Du hittar det kompensationsbelopp du har rätt till beroende på flygningens längd och hur sent du anländer till slutdestinationen i tabellen nedan.

 

Mindre än 2 timmar 2 – 3 timmar 3 – 4 timmar Mer än 4 timmar Kom aldrig fram Distans
1,350 kr 2,700 kr 2,700 kr 2,700 kr 2,700 kr Alla flighter 1,500 km eller mindre
2,160 kr 2,160 kr 4,320 kr 4,320 kr 4,320 kr Flighter inom EU längre än 1,500 km
2,160 kr 2,160 kr 4,320 kr 4,320 kr 4,320 kr Flighter utanför EU mellan 1,500 och 3,500 km
3,240 kr 3,240 kr 3,240 kr 6,480 kr 6,480 kr Flighter utanför EU längre än 3,500 km

Ersättning för nekad ombordstigning på grund av en flygplansstrejk

 

Du kan komma att uppleva en längre försening till följd av en flygbolagsstrejk. Du har rätt att få ersättning om din flygresa blev försenad till följd av en strejk som inte involverade en facklig organisation.

Hur mycket ersättningsersättning har jag rätt till vid en flygstrejk?

 

Mindre än 3 timmar 3 – 4 timmar Mer än 4 timmar Kom aldrig fram Distans
0 kr 2,700 kr 2,700 kr 2,700 kr Alla flighter kortare än 1,500 km
0 kr 4,320 kr 4,320 kr 4,320 kr Flighter inom EU över 1,500 km
0 kr 4,320 kr 4,320 kr 4,320 kr Flighter utanför EU mellan 1,500 och 3,500 km
0 kr 3,240 kr 6,480 kr 6,480 kr Flighter utanför EU längre än 3,500 km

Möt våra kunder

440 Recensioner 4.7/5 TrustScore
Marcus Ekelund

Good service

I used Ifdelayed after my family was stranded on a small airport in South France. They handled everything smoothly and even sued in court. In the end I got all the money I was supposed to get..

Faisal Al-Safi

Quick service and overall smooth

The overall process was easy and effective.

Padam

Best service

Best service. I would not have known about the compension without ifdelayed. Thanks

Thomas

Thanks IFdelayed excellent Work.

Thanks IFdelayed excellent Work.

Souha Raad

I was so satisfied by the service of…

I was so satisfied by the service of Ifdelayed. Com. Excellent work!

Åsa

Smooth and comfortable

Smooth and comfortable, I got more than expected back

Anna, UVET

Reliable service

Great and reliable service that has helped thousands of our customers get compensation in a quick and smooth way.

NewWorld Flights

Friendly team

Ifdelayed has a friendly and, above all, motivated team that’s eager to make it in the flight claiming industry. They offer a flexible payment system, and a lot more so working with them is easy. We very much recommend Ifdelayed.

Linda Malmgren

You can really trust IFDELAYED

You can really trust IFDELAYED, top raiting ! Thank’s !

Travel Buddy

Flexible partner

We recommend partnering with Ifdelayed. They offer flexible commission payments and they’re a great company to work with overall. Ifdelayed has a great, friendly team that’s always ready to help if you have questions. They offer a useful service that our clients greatly benefit from.

Dennis

Excellent service by Ifdelayed!

Excellent service by Ifdelayed!
It took eight month but today I received the compensation.

Somia Tayyaba

Good

I got my claim very quickly.

BlueSky Tourism

Great company to work with

Ifdelayed is a great company to work with. They help our clients when they get delayed at the airport. They have a claim form with user-friendly UI that’s easy to follow when trying to file a claim. Their claim processing times are quick, and they push hard to win every claim.

Sachin Chaudhary

The have a very simple and efficient…

The have a very simple and efficient method for claim settlement. Really appreciate their help for my claim.

Karl-Erik Danielsson

Overall decent and swift service

Overall decent and swift service – not much to complain about.

Johan Holmstrand

Very good

Very good. We just waited And you did the job.

Anders Parsberger

Professional, fast and efficient.

When I contacted Ifdelayed.com I got a quick response and very good feedback during the course of the case.

Professional, fast and efficient.

Flight Advisor

Great service

Ifdelayed offers an easy way for people to claim compensation.They help passengers avoid the time-consuming and frustrating process of dealing with the airlines directly. We are proud to be partners with this company as it offers our clients a useful service that they can trust.

Räkna ut kompensation