Hur kan vi hjälpa till?

Att resa med populära flygbolag

Vad händer om jag missar mitt anslutningsflyg med flit?

Flygbolaget behöver inte ersätta dig om du själv är ansvarig för att ha missat ditt anslutningsflyg. De kan omboka dig på ett ersättningsflyg, de är dock ej skyldiga göra detta.

Det är bäst informera flygbolaget om din situation eftersom det är möjligt de avbokar resterande flyg i din bokning om de tror du ej har avsikt att resa.


Ska jag själv hitta en alternativ flight om jag missar min anslutning?

Flygbolaget måste boka dig på första tillgängliga flyg till din slutdestination om flygbolaget är ansvarigt för ditt missade anslutningsflyg. Bästa sättet är att prata med flygbolagets personal och låta dem boka ditt ersättningsflyg.

Det kan finnas tillfällen då flygbolaget inte kan hitta ett ersättningsflyg, då kan du boka det på egen hand. Spara kvittot för ersättningsflyget om du väljer att göra detta. Flygbolaget måste ersätta dig för biljettkostnaden eller mellanskillnaden mot ursprunglig biljett om den nya biljetten var dyrare.

Det är bättre säkerställa att flygbolagets personal vet att du missat ditt anslutningsflyg och att du köper en ersättningsbiljett själv (om du väljer att göra det). Det är viktigt att flygbolagets personal inte registrerar dig som en ”no-show” vilket kan påverka dina möjligheter att få kompensation och återbetalning.


Hur kan jag undvika att missa mitt anslutningsflyg?

Du bör lämna tidigt för att få mer tid mellan flygen för att undvika att missa ditt anslutningsflyg. Problemet är att flygbolagen ofta har för kort tid för passagerare att hinna mellan flygen, så det är inte alltid möjligt att hinna till sitt anslutande flyg.

Du ska se till att du har tillräcklig tid för att hinna med anslutningsflyget när du bokar din resa. Så se till du har tillräcklig tid och justera bokningen om nödvändigt. Du behöver minst 45 minuter på de flesta flygplatser för att hinna med ett anslutningsflyg. Du kan söka efter rekommenderade minimitider på nätet och lägga till tid om du bedömer det nödvändigt.

Du kan gå igenom dessa frågor för att få hjälp bedöma om din tid för att hinna med anslutningsflyget är tillräcklig:

 • Måste du gå igenom tullen?
 • Kommer ditt anslutningsflyg lämna från en annan terminal?
 • Vilken transport kommer du behöva när du byter terminal?
 • Kommer ditt anslutningsflyg vara den sista flighten den dagen?
 • Kommer ditt anslutningsflyg vara med ett annat flygbolag?

Om din tid för mellanlandning är mellan 45 och 60 minuter, betyder det att du har kort om tid till din anslutande flight, så slösa inte din tid på telefonsamtal eller shopping.


Vad gäller om jag får en högre eller lägre biljettklass på den alternativa flighten?

Om du får en högre klassad plats på ditt alternativa flyg behöver du inte betala något extra. Om det alternativa flygsätet som erbjuds av flygbolaget är av lägre klass kan du få 30–75 % återbetalning av priset du betalat för biljetten.

 


Full eller partiell återbetalning

Om du inte har nyttjat en del av din biljett kommer hela biljettkostnaden att ersättas. Om du däremot redan har avrest, kan du bli återbetald för den delen av biljetten som du inte har använt. Om du redan har använt en del av din biljett, men den inställda flygningen ändrade din ursprungliga resplan, kan flygbolaget ersätta även den använda delen av biljetten. Flygbolaget måste också erbjuda en hemresa till avgångsorten så snart som möjligt. I enlighet med förordningen måste du få återbetalning inom 7 dagar.


Förseningar och inställda flyg med Thomson Airways

Thomson Airways (nu TUI) är världens största charterbolag, och flyger till 96 destinationer runt om i världen. Thomson har bra rykte när det kommers till punktlighet, och risken för inställda flyg är lägre än hos de flesta av deras konkurrenter. Som för alla flygbolag, händer det dock att flygningar ställs in.

Vi kommer att kämpa för dina rättigheter gentemot Thomson Airways. Med vår snabba onlinekalkylator kan du kolla om du har rätt till kompensation utan kostnad, och starta ett ärende online.

Dina rättigheter om du blir försenad med Thomson Airways

 • Enligt EU-rätten kan du har rätt till 6,480 kr i kompensation.
 • När flygresan var försenad med mer än 3 timmar, inställd eller överbokad.
 • Storleken på kompensationen bestäms inte av biljettpriset.
 • Kräv för upp till 6 år gamla flyg.

Tips och tricks om du försenats med Thomson Airways

 • Hitta anledningen till förseningen med flygbolaget.
 • Spara bevis: foton, kvitton för utlägg, vouchers etc.
 • Se till att du får ut den mat och dryck du har rätt till på flygplatsen.
 • Utbyt kontaktinformation med dina försenade medresenärer.

Förseningar och inställda flyg med American Airlines

Texas-baserade American Airlines är världens största flygbolag. Deras nätverk består av mer än 350 olika nationella och internationella flygplatser i över 50 olika länder. Statiskt sett, är risken över genomsnittet att du försenas eller får flighten inställd om du flyger ut från Storbritannien.

Om du är en av dessa olyckliga passagerare kommer vi att hjälpa dig att tillvarata dina rättigheter gentemot American Airlines. Genom att använda vår enkla, snabba onlinekalkylator utan kostnad kan du se om du har rätt till ersättning.

Rättigheter om du försenats med American Airlines

 • Du kan ha rätt till så mycket som 6,480 kr i kompensation.
 • Förseningar på flyg senaste 6 åren.
 • Oavsett vad du betalat för biljetten.
 • När flyget är inställt, försenat minst 3 timmar eller överbokat.

Rättigheter om du försenats med American Airlines

 • Hitta anledningen till förseningen med flygbolaget.
 • Spara bevis: foton, kvitton för utlägg, vouchers etc.
 • Se till att du får ut den mat och dryck du har rätt till på flygplatsen.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.

För mer information, vänlig besök https://www.aa.com/ 


Lufthansas flygförseningar och inställda flyg

Lufthansa är det största flygbolaget i Tyskland, och kombinerat med sina många dotterbolag, opererar de den största flottan i Europa. Flygbolaget har ett stort nätverk som når ut till 197 flygplatser världen över. Vid flygningar från Storbritannien har Lufthansa drabbats av få längre förseningar, men har ställt in fler flyg än många av sina konkurrenter under 2016.

Om du har upplevt en störning när du flög med Lufthansa kommer vi att kämpa för att upprätthålla din rätt till kompensation. Du kan enkelt kolla upp om din flygresa är giltig, genom att använda vår online- kalkylator gratis.

Rättigheter om du försenats med Lufthansa

 • Enligt EU-rätten kan du har rätt till 6,480 kr i kompensation.
 • Oavsett pris för biljetten.
 • Flygresor upp till 6 år gamla kan vara berättigade.
 • När flygresan var försenad med mer än 3 timmar, inställd eller överbokad.

Tips om du försenats med Lufthansa

 • Hitta anledningen till förseningen med flygbolaget.
 • Spara bevis: foton, kvitton för utlägg, vouchers etc.
 • Insistera på att du får den grundläggande service du har rätt till vid en försening.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.

För mer information, vänlig besök https://www.lufthansa.com/ 


Förseningar och inställda flyg med Ryanair

Ryanair är den tredje största operatören för utgående flyg från Storbritannien i Europa och transporterade den största mängden passagerare över hela kontinenten 2016. Lågprisflygbolaget ansluter till över 200 flygplatser och på tack vare det faktum att de tenderar att använda mindre, och därför mindre trafikerade, flygplatser är det ett av de flygbolag som minst riskerar att drabbas av störningar. Trots det sker förseningar och avbokningar.

Vi kommer att upprätthålla dina rättigheter och kämpa för din ersättning från Ryanair. Använd vår enkla online-kalkylator utan kostnad för att kolla om du har rätt till kompensation när du har upplevt störningar med detta flygbolag.

Rättigheter om du försenats med Ryanair

 • Enligt EU förordning 261/04, kan du ha rätt till 6,480 kr i kompensation.
 • Oavsett biljettpriset.
 • Kräv för upp till 6 år gamla flyg.
 • När flyget var mer än 3 timmar försenat, överbokades eller inställt.

Tips och tricks om du försenats med Ryanair

 • Fastslå anledningen till förseningen med flygbolaget.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.
 • Spara bevis: foton, kvitton för utlägg, vouchers etc.
 • Se till att du får ut den mat och dryck du har rätt till på flygplatsen.

För mer information, vänlig besök https://www.ryanair.com/ 


Förseningar och inställda flyg med EasyJet

EasyJet har för nuvarande fler utgående flygningar från Storbritannien än något annat flygbolag i Europa. De opererar mellan 133 flygplatser runt kontinenten. Dock är de långt i från det punktligaste flygbolaget, vilket resulterar i att förseningar och inställda flyg sker.

Vi hjälper dig att stå upp för dina rättigheter och jämna ut spelplanen mellan dig och EasyJet. Använd vår enkla, snabba och kostnadsfria onlinekalkylator för att kontrollera om du har rätt till ersättning om du drabbats av flygstörningar med detta flygbolag.

Rättigheter om du försenats med EasyJet

 • Enligt EU förordning 261/04, kan du ha rätt till 6,480 kr i kompensation.
 • Oavsett vad du betalat för biljetten.
 • Kräv för upp till 6 år gamla flyg.
 • När flygresan var försenad med mer än 3 timmar, inställd eller överbokad.

Tips om du försenats med EasyJet

 • Bekräfta orsaken till förseningen med flygbolaget.
 • Spara bevis: foton, kvitton för utlägg, vouchers etc.
 • Insistera på att du får den grundläggande service du har rätt till vid en försening.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.

För mer information, vänlig besök https://www.easyjet.com 


British Airways flight delays and cancellations

British Airways är det största flygbolaget i Storbritannien eftersom den har en flotta på 272 flygplan och opererar mellan 183 flygplatser. Jämfört med andra flygbolag som lämnar Storbritannien är det ett ganska pålitligt flygbolag. Dessvärre kan försenade och inställda flyg fortfarande förekomma.

Vi kommer att hjälpa dig upprätthålla dina rättigheter gentemot British Airways om du skulle drabbas av en flygförsening med dem. Använd vår kostnadsfria onlinekalkylator för att enkelt och lätt kolla upp om du har rätt till ersättning.

Rättigheter om du försenats med British Airways

 • Enligt EU förordning 261/04, kan du ha rätt till 6,480 kr i kompensation.
 • Kräv för upp till 6 år gamla flyg.
 • Oavsett vad du betalat för biljetten.
 • När flygresan var försenad med mer än 3 timmar, inställd eller överbokad.

Tips om du försenats med British Airways

 • Var blev du försenad? Få flygbolaget att konstatera detta.
 • Insistera på att du får den grundläggande service du har rätt till vid en försening.
 • Samla bevisning: kvitton för utlägg, kuponger, foton etc.
 • Utbyt kontaktinformation med dina försenade medresenärer.

För mer information, vänlig besök https://www.britishairways.com/ 


Förseningar och inställda flyg med Finnair

Finnair är Finlands största flygbolag med huvudkontor i Vantaa. Finnair och dess dotterbolag dominerar både inhemska och internationella flygresor i Finland. 2017 transporterade den nära 12 miljoner passagerare till över 100 europeiska, 20 asiatiska och 7 nordamerikanska destinationer. I slutet av 2016 sysselsatte flygbolaget 4 937 personer.

Om du har varit med om en flygstörning med Finnair kan vi hjälpa dig att få ut den kompensation du är berättigad. Prova vår flygkalkulator, det är gratis och tar mindre än två minuter att se om du har rätt till ersättning.

Rättigheter om du försenats med Finnair

 • Enligt EU-förordningen kan du ha rätt till så mycket som 6,480 kr i ersättning.
 • Oavsett biljettpriset.
 • Flygningar som är upp till 6 år gamla kan vara giltiga.
 • När flyget var försenat med minst 3 timmar, överbokat eller inställt.

Tips och tricks om du försenats med Finnair

 • Få flygbolaget att bekräfta anledningen till förseningen.
 • Se till att du får ut den mat och dryck du har rätt till på flygplatsen.
 • Samla bevis: screenshots/bilder, kvitton, vouchers etc.
 • Utbyt kontaktuppgifter med andra passagerare som var på samma flyg.

För mer information, vänlig besök https://www.finnair.com 


Försenade och inställda flyg med Air France

Air France är Frankrikes största flygbolag med huvudkontor i Tremblay-en-France. Det är ett dotterbolag till Air France – KLM-gruppen och medlem i SkyTeams globala flygbolagsallians. Från och med 2013 når Air France 36 destinationer i Frankrike och verkar över hela världen. Air France flyger till 168 destinationer i 78 länder (93 inklusive utomeuropeiska departement och territorier i Frankrike) och transporterade 46 803 000 passagerare år 2015.

Vi kommer att kämpa för dina rättigheter gentemot Air France. Med vår snabba onlinekalkylator, kan du kolla om du har rätt till kompensation utan kostnad, och starta ett ärende online.

Rättigheter om du försenats med Air France

 • Enligt EU-rätten kan du har rätt till 6,480 kr i kompensation.
 • När flyget är inställt, försenat minst 3 timmar eller överbokat.
 • Storleken på kompensationen bestäms inte av biljettpriset.
 • Kräv för upp till 6 år gamla flyg.

Tips och tricks om du försenats med Air France

 • Hitta anledningen till förseningen med flygbolaget.
 • Spara bevis: foton, kvitton för utlägg, vouchers etc.
 • Se till att du får ut den mat och dryck du har rätt till på flygplatsen.
 • Utbyt kontaktinformation med dina försenade medresenärer.

För mer information, vänlig besök https://www.airfrance.com 


Försenat eller inställt flyg med Primera Air

Primera Air är ett flygbolag som ägs av Primera Travel Group, ett isländskt företag som huvudsakligen består av nordiska researrangörer som Solresor, Bravo Tours, Lomamatkat, Heimsreiser och Solia. Dess huvudsakliga mål är att tillhandahålla schemalagda flygtjänster och flyg för researrangörer och charterflyg. Primera har vuxit i jämn takt och erbjuder flyg från norra Europa till mer än 70 destinationer i Medelhavet, Mellanöstern, Asien, Karibien och Atlanten.

Vi hjälper dig att tillvarata dina rättigheter och skapa en jämbördig situation mellan dig och Prima Air. Vår kundvänliga kompensationskalkylator tillåter dig att kolla om du har rätt till ersättning, helt utan kostnad, så att du kan skapa ett ärende online.

Rättigheter om du försenats med Primera Air

 • Enligt EU förordning 261/04 har du rätt till upp till 6,480 kr i kompensation.
 • Storleken på kompensationen bestäms inte av biljettpriset.
 • När flyget var mer än 3 timmar försenat, överbokades eller inställt.
 • Förseningar på flyg senaste 6 åren.

Tips och tricks om du försenats med Primera Air

 • Ta reda på orsaken till förseningen från flygbolaget.
 • Spara bevis så som: foton, kuponger, kvitton för utgifter etc.
 • Se till att du får ut den mat och dryck du har rätt till på flygplatsen.
 • Prata med dina medresenärer och byt kontaktinformation.

För mer information, vänlig besök https://primeraair.com 


Förseningar och inställda flyg med Novair

Novair är ett flygbolag med huvudkontor i Stockholm, Sverige. De opererar charterresor, främst till medelhavet och Kanarieöarna. Förr i tiden drev de även long-haul flygningar till destinationer som Thailand, Indien och Indonesien. Deras hemmabas är Stockholm-Arlanda flygplats, men flygbolaget opererar också från Oslo Gardemoen flygplats.

Om du är en av dessa olyckliga passagerare kommer vi att hjälpa dig att tillvarata dina rättigheter gentemot Novair. Genom att använda vår enkla, snabba onlinekalkylator utan kostnad kan du se om du har rätt till ersättning.

Rättigheter om du försenats med Novair

 • Du kan ha rätt till så mycket som 6,480 kr i kompensation.
 • Förseningar på flyg senaste 6 åren.
 • Storleken på kompensationen bestäms inte av biljettpriset.
 • När flyget är inställt, försenat minst 3 timmar eller överbokat.

Tips och tricks om du försenats med Novair

 • Hitta anledningen till förseningen med flygbolaget.
 • Spara bevis: foton, kvitton för utlägg, vouchers etc.
 • Se till att du får ut den mat och dryck du har rätt till på flygplatsen.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.

Förseningar och inställda flyg med Thai Airways

Thai Airways International Public Company Limited är Thailand’s flaggföretag. Flygbolaget bildades 1988 och har sitt huvudkontor i Bangkok och verkar främst från Suvarnabhumi flygplats. THAI är en founding medlem av Star Alliance.

Om du drabbas av förseningar och inställda flyg med Thai Airways kommer vi att kämpa för dina rättigheter. Med vår enkla online kalkylator kan du utan kostnad kolla om du har rätt till ersättning och direkt skicka in ett krav till oss online.

Dina rättigheter om du försenats med Thai Airways

 • Enligt EU förordning 261/04 har du rätt till upp till 6,480 kr i kompensation.
 • Storleken på kompensationen bestäms inte av biljettpriset.
 • Förseningar på flyg senaste 6 åren.
 • När flyget var försenat med minst 3 timmar, överbokat eller inställt.

Tips om du försenats med Thai Airways

 • Få flygbolaget att bekräfta anledningen till förseningen.
 • Samla bevis: kvitton för utlägg, foton, vouchers etc.
 • Insistera på att du får den grundläggande service du har rätt till vid en försening.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.


För mer information, vänlig besök https://thaiairways.com 


Förseningar och inställda flyg med Iberia

Iberia grundades 1927 och är Spaniens flaggflygbolag. Baserat i Madrid, driver det ett internationellt nätverk av tjänster från dess huvudbas på Madrid-Barajas flygplats. Iberia Group flygbolag flyger till över 109 destinationer i 39 länder och ytterligare 90 destinationer genom koddelningsavtal med andra flygbolag.

Om du har upplevt en störning när du flög med Iberia kommer vi att kämpa för att upprätthålla din rätt till kompensation. Du kan enkelt kolla upp om din flygresa är giltig, genom att använda vår online- kalkylator gratis.

Rättigheter om du försenats med Iberia

 • Enligt EU-rätten kan du har rätt till 6,480 kr i kompensation.
 • Storleken på kompensationen bestäms inte av biljettpriset.
 • Flygresor upp till 6 år gamla kan vara berättigade.
 • När flyget är inställt, försenat minst 3 timmar eller överbokat.

Tips om du försenats med Iberia

 • Hitta anledningen till förseningen med flygbolaget.
 • Spara bevis: foton, kvitton för utlägg, vouchers etc.
 • Insistera på att du får den grundläggande service du har rätt till vid en försening.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.

För mer information, vänlig besök https://www.iberia.com


Försenat eller inställt flyg med Emirates

Emirates är ett flygbolag baserat i Dubai, Förenade Arabemiraterna. Det är det största flygbolaget i mellanöstern och opererar mer än 3,600 flygningar per vecka från deras hub Dubai International Airport till mer än 140 städer i 81 länder på 6 olika kontinenter.

Vi strävar efter att upprätthålla dina rättigheter och åtgärda balansen mellan dig och Emirates. Kom igång med vår ersättningskalkylator för att enkelt kontrollera om du är berättigad till ersättning och skicka in ditt krav online.

Rättigheter om du försenats med Emirates

 • Upp till 6,480 kr i kompensation enligt EU-Förordning (EC) 261/2004.
 • Storleken på kompensationen bestäms inte av biljettpriset.
 • Kräv för upp till 6 år gamla flyg.
 • När flyget är inställt, försenat minst 3 timmar eller överbokat.

Tips om du försenats med Emirates

 • Fastslå anledningen till förseningen med flygbolaget.
 • Spara bevis: foton, kvitton för utlägg, vouchers etc.
 • Se till att du får ut den mat och dryck du har rätt till på flygplatsen.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.

För mer information, vänlig besök https://www.emirates.com/ 


Försenat eller inställt flyg med Qatar Airways

Qatar är det statligt ägda flaggföretaget i Qatar. Baserat i Qatar Airways Tower i Doha, driver flygbolaget ett nätverk som förbinder över 150 internationella destinationer i Afrika, Centralasien, Europa, Fjärran Östern, Sydasien, Mellanöstern, Nordamerika, Sydamerika och Oceanien från dess bas på Hamad International Airport, med en flotta på mer än 180 flygplan. Qatar Airways Group sysselsätter mer än 40 000 personer, varav 24 000 arbetar direkt för Qatar Airways.

Tillvaratar rättigheter för passagerare som råkat ut för en flygstörning när de flugit med Qatar. Vår gratis onlinekalkylator är enkel att använda, och hjälper dig att kolla om din flygförsening eller ditt inställda flyg ger dig rätt till ersättning.

Rättigheter när du försenats med Qatar

 • Enligt EU förordningen (EC) No 261/2004 upp till 6,480 kr i kompensation.
 • Oavsett biljettpriset.
 • Kräv för upp till 6 år gamla flyg.
 • När flygningen var inställd, överbokad eller försenad med minst 3 timmar.

Tips och tricks om du försenats med Qatar

 • Bekräfta anledningen till förseningen med flygbolaget.
 • Spara relevant dokumentation: foton, kvitton för utlägg, vouchers etc.
 • Se till att du får ut den mat och dryck du har rätt till på flygplatsen.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.

För mer information, vänlig besök https://www.qatarairways.com/ 


Swiss International Air Lines förseningar och inställda flyg

Swiss är det nationella flygbolaget i Schweiz och opererar i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Asien med en flotta på mer än 78 flygplan. Dess huvudnav är Zürichs flygplats. Flygbolaget bildades efter 2001 års konkurs av Swissair, Schweiz tidigare flaggbolag.

I händelse av en flygstörning med Swiss försöker vi upprätthålla dina rättigheter. Du kan enkelt kontrollera din behörighet med vår gratis online-kalkylator. Om ditt anspråk är giltigt kan du behandla det hos oss ​​online.

Rättigheter om du försenats med Swiss

 • Kräv upp till 6,480 kr i kompensation enligt EU-förordningen.
 • Oavsett vad du betalat för biljetten.
 • När flighten blev försenad med minst 3 timmar, var inställd eller överbokad.
 • Kräv för upp till 6 år gamla flyg.

Tips och tricks om du försenats med Swiss

 • Kontakta flygbolaget för att bekräfta bakgrunden till förseningen.
 • Insistera på att du får den grundläggande service du har rätt till vid en försening.
 • Spara bevis så som: foton, kuponger, kvitton för utgifter etc.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.

För mer information, vänlig besök https://www.swiss.com/ 


Norwegian Air Shuttle förseningar och inställda flyg

Norwegian Air Shuttle är ett norskt lågprisflygbolag. Det är det tredje största lågprisflygbolaget i Europa och det sjätte största lågprisflygbolaget i världen, det största flygbolaget i Skandinavien och det åttonde största flygbolaget i Europa när det gäller passagerarantal. Det erbjuder ett högfrekvent flygutbud i Skandinavien och Finland och till affärsdestinationer som London och semesterresmål i Medelhavet och Kanarieöarna. 2016 transporterade Norwegian över 30 miljoner människor. Deras flygplan är känt för sin vita och röd färg och porträtt av kända skandinaver på svansen på flygplanen.

Om du drabbas av förseningar och inställda flyg med Norwegian kommer vi att kämpa för dina rättigheter. Med vår enkla online kalkylator, kan du utan kostnad kolla om du har rätt till ersättning och direkt skicka in ett krav till oss online.

Rättigheter om du försenats med Norwegian Air Shuttle

 • Enligt EU förordning 261/04 har du rätt till upp till 6,480 kr i kompensation.
 • Oavsett biljettpris.
 • Flygningar så långt tillbaka som de senaste 6 åren.
 • När flyget var försenat med minst 3 timmar, överbokat eller inställt.

Tips om du försenats med Norwegian Air Shuttle

 • Få flygbolaget att bekräfta anledningen till förseningen.
 • Spara bevis: kvitton för utlägg, foton, vouchers etc.
 • Insistera på att du får den grundläggande service du har rätt till vid en försening.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.

För mer information, vänlig besök https://www.norwegian.com/


Förseningar och inställda flyg med Scandinavian Airlines (SAS)

Scandinavian Airlines (SAS) flyger till 90 destinationer runt om i världen med sina 156 olika flygplan och är det lokala flygbolaget i Sverige, Norge och Danmark. Under 2016 ställdes en ovanligt stor andel av deras flyg från Storbritannien in. Däremot var det mindre förseningar än genomsnittet.

Om du har varit med om en flygstörning med SAS kan vi hjälpa dig att få ut den kompensation du är berättigad. Prova vår flygkalkulator, det är gratis och tar mindre än två minuter att se om du har rätt till ersättning.

Rättigheter om du försenats med Scandinavian Airlines

 • Enligt EU-förordningen kan du ha rätt till så mycket som 6,480 kr i ersättning.
 • Oavsett biljettpriset.
 • Flygningar som är upp till 6 år gamla kan vara giltiga.
 • När flyget var försenat med minst 3 timmar, överbokat eller inställt.

Rättigheter om du försenats med Scandinavian Airlines

 • Få flygbolaget att bekräfta anledningen till förseningen.
 • Se till att du får ut den mat och dryck du har rätt till på flygplatsen.
 • Samla bevis: screenshots/bilder, kvitton, vouchers etc.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.

För mer information, vänlig besök https://www.flysas.com/ 


Försenat och inställt flyg med KLM

KLM är Nederländernas flaggföretag. KLM är baserat i Amstelveen med sitt nav på den närliggande Amsterdam Airport Schiphol. Det är en del av Air France – KLM-gruppen och är medlem i SkyTeam-alliansen. KLM grundades 1919 och är det äldsta flygbolaget i världen som fortfarande verkar under sitt ursprungliga namn och hade 35 488 anställda 2015. KLM driver schemalagda passagerar- och godstjänster till 145 destinationer.

Vi kommer att upprätthålla dina rättigheter och kämpa för din ersättning från KLM. Använd vår enkla online-kalkylator utan kostnad för att kolla om du har rätt till kompensation när du har upplevt störningar med detta flygbolag.

Rättigheter om du försenats med KLM

 • Enligt EU förordning 261/04, kan du ha rätt till 6,480 kr i kompensation.
 • Oavsett biljettpriset.
 • Förseningar på flyg senaste 6 åren.
 • När flyget var mer än 3 timmar försenat, överbokades eller inställt.

Tips om du försenats med KLM

 • Fastslå anledningen till förseningen med flygbolaget.
 • Utbyt kontaktuppgifter med medpassagerare som var på samma flyg.
 • Spara bevis: foton, kvitton för utlägg, vouchers etc.
 • Se till att du får ut den mat och dryck du har rätt till på flygplatsen.

För mer information, vänlig besök https://www.klm.com 

Velkommen

I samarbeid med Handelsbanken hjelper vi deg med å søke om kompensasjon for flyforsinkelsen din fra flyselskapet. Det koster ingenting å søke, men hvis vi lykkes med å hjelpe deg med å få kompensasjon, vil vi beholde 24% av kompensasjonsbeløpet.

Välkommen

I samarbete med flygkompensation.se hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening. Det kostar ingenting söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning tar vi 24% av beloppet.

en del av

Välkommen

I samarbete med Insurello hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening från flygbolaget. Upp till €600 per passagerare.

Det kostar ingenting att söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning behåller vi 30% av ersättningsbeloppet.

För att starta ett ärende behöver vi information om din resa.

Klicka "Fortsätt" för att komma igång.

is an official flight claim partner of

Välkommen

I samarbete med Solid Försäkring hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening från flygbolaget. Upp till €600 per passagerare.

Det kostar ingenting att söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning behåller vi 30% av ersättningsbeloppet.

För att starta ett ärende behöver vi information om din resa.

Klicka "fortsätt" för att komma igång.

is an official flight claim partner of

Velkommen

I samarbejde med Solid Forsikring hjælper vi dig med at søge erstatning fra flyselskabet når dit fly har været forsinket. Man kan få op til €600 per passager.

Det er helt gratis at søge, men lykkes vi med at sikre dig erstatning tager vi et servicegebyr på 30% af erstatningsbeløbet.

For at oprette en sag har vi brug for information om din rejse.

Klik “fortsæt” for at komme i gang.

is an official flight claim partner of

Velkommen

I samarbeid med Solid Försäkring hjelper vi deg med å søke om kompensasjon for flyforsinkelsen din fra flyselskapet. Opptil € 600 per passasjer.

Det koster ingenting å søke, men hvis vi lykkes med å hjelpe deg med å få kompensasjon, vil vi beholde 30% av kompensasjonsbeløpet.

For å starte trenger vi informasjon om reisen din.

Klikk “Fortsett” for å komme i gang.

is an official flight claim partner of

ENGLISHVälkommen

ENGLISH med Solid Försäkring hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening. Det kostar ingenting söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning tar vi 30% av beloppet.

Välkommen

I samarbete med Handelsbanken hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening. Det kostar ingenting söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning tar vi 24% av beloppet.

is an official flight claim partner of

Välkommen

I samarbete med Solid Försäkring hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening. Det kostar ingenting söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning tar vi 30% av beloppet.