Hur kan vi hjälpa till?

Artiklar inom kategorin

Flygresenärers rättigheter

Vad har jag för rättigheter vid en strejk?

Rätt ät bli omhändertagen

Om ditt flyg är försenat, inställt, eller om du har blivit nekad ombordstigning på grund av en flygstrejk, har du rätt att få vis service. Dock beror detta på förseningens längd. Flygbolaget måste erbjuda vissa saker, bland annat:

 • Mat och dryck.
 • Två telefonsamtal, fax och email.
 • Övernattning och transport till och från flygplatsen.

Har jag rätt att boka om min flight?

Ja, du har rätt att vägra din flygresa och få din flygning återbetald om din flygresa blev inställd eller försenad för mer än 5 timmar. Du kan också välja en alternativ flygning till din destinationsort om flygbolaget erbjuder det.


Ersättning för nekad ombordstigning på grund av en flygplansstrejk

När flygbolaget strejkar, kan du bli nekad ombordstigning mot din vilja. Lär dig mer om ersättning för nekad ombordstigning.


Vad gäller om jag missat mitt anslutningsflyg?

Om du anlänt till flygplatsen där du mellanlandar och ser att ditt anslutningsflyg redan avgått, gör då så här:

 • Spara ditt boardingkort och andra resedokument. De kommer att vara viktiga när kräver ersättning.
 • Det ska finnas en representant som väntar nä du går av planet, men om ingen väntar leta upp flygbolagets kundtjänst eller kontakta flygbolaget per telefon. Det ska finnas en representant som väntar nä du går av planet, men om ingen väntar leta upp flygbolagets kundtjänst eller kontakta flygbolaget per telefon.
 • Flygbolaget måste erbjuda nästa tillgängliga flyg till din destination. Om du inte väljer detta kan du be flygbolagets personal att återbetala din biljett samt erbjuda en returbiljett till din ursprungliga destination istället.
 • Ask if the airline will cover your food and refreshment expenses while waiting. If you have to wait at the airport for longer than planned, the airline is required to provide you with snacks and beverages under EU 261.
 • Fråga ifall flygbolaget kommer täcka utlägg för mat och dryck medans du väntar. Om du behöver vänta på flygplatsen längre än väntat, är flygbolaget skyldiga att bistå med mat och dryck enligt EU 261.
 • Om ditt bagage också missade anslutningen be personalen om det är möjligt få bagaget om du kommer vänta på ditt ersättningsflyg.
 • Om någon väntar på dig vid din destination, informera om ändringarna. Är du på ett hotell, informera personalen. Flygbolaget ska erbjuda dig möjligheter att kommunicera.
 • Behåll dina kvitton om du har ytterligare utlägg till följd av en missad anslutning. Du kan få ersättning för dessa utlägg, så som förbetalda reservationskostnader, hotell, hyrbil, eller andra oväntade kostnader.

Vad är mina rättigheter om jag missar ett anslutningsflyg?

EU Förordning EC 261 – rättigheter för flygpassagerare

 • Flygbolaget ska erbjuda dig alternativa flyg om du missat ett anslutningsflyg till följd av flygbolaget.
 • Om du inte vill fortsätta till din slutdestination, har du rätt till ersättning. Denna rätt uppstår om din flight är försenad mer än 5 timmar, om den ställdes in eller om flighten var överbokad.
 • Om du valt återbetalning av biljetten så kan du begära en ny biljett av flygbolaget till den plats du startade resan och återbetalning av flyg du aldrig flög. Förordningen anger tydligt att återbetalning också måste inkludera de delar av resan som skett även om resan avbryts.

Andra flygresenärers rättigheter

 • Rätt att få mat, dryck och boende. Under förordning EC 261 har du rätt till flertalet nödvändigheter om du måste vänta på en alternativ flygresa, beroende på dina bokningsdetaljer. Flygbolaget måste erbjuda mat, dryck och tillgång till kommunikationsmedel (två telefonsamtal, fax meddelanden eller emails) efter flertalet timmar av väntan. Om du måste vänta över natten på din alternativa flygning måste flygbolaget erbjuda boende och transport till och från flygplatsen.
 • I tillägg till ersättning för missat anslutningsflyg har du rätt till fullständig eller del återbetalning av ursprunglig resa och en returbiljett till avreseplatsen.
 • Uppgradering och nedgradering. Enligt förordningen EC 261 ska din ersättningsresa vara liknande den du missat. Om du får ett uppgraderat ersättningsflyg har flygbolaget inte rätt att ta extra betalt. Om ersättningsflyget är av lägre klass kan du få 30-75% av biljettpriset i återbetalning.
 • Ytterligare kompensation. Du kan också begära ytterligare ersättning även om du kompenserats enligt EU-förordning EC 261. Dock kan storleken på flygersättningen du är berättigad till reduceras av annan ersättning du mottar.

 


Hur beräknas avståndet för ersättningen vid en missad anslutning?

Vid beräkning av kompensation för missade anslutningsflyg ska den totala längden på resan beaktas, inte längden på den sträcka du missade. Detta innebär att sträckor du rest innan du missade ett anslutande flyg också ska räknas in i den totala länden, om alla flygningar finns i samma bokning. Sammanfattningsvis ska flygbolaget hållas ansvarig för alla flighter som varit innan en flight som har orsakat en missad anslutning. Flygbolaget är också ansvariga för samtliga flygningar som påverkats efter.
Beräkna din kompensation för missad anslutning med vår gratis kompensationskalkylator.


Vem erhåller ersättningen om jag under en affärsresa missar ett anslutande flyg?

Personen som reser är alltid den som har rätt till ersättning. Ersättning vid missat anslutningsflyg är inget undantag. Enligt EC 261 så är det passageraren som upplever besväret som har rätt till ersättningen, inte personen eller företaget som betalt för biljetten. Använd vår kompensationskompass för att undersöka om du har rätt till ersättning p. g. a. missat anslutningsflyg.


Vad gäller om jag missat anslutningsflyg på grund av personliga skäl?

Om du inte dyker upp till ett anslutande flyg av personliga skäl så som sjukdom, akut dödsfall/sjukdom hos närstående, glömde bort tiden o. s. v. har du inte rätt till ersättning enligt EC 262.

 


När ger en missad anslutningsflygning rätt till kompensation?

Missade anslutningsflyg ger inte rätt till ersättning om förseningar och inställda flyg sker till följd av extraordinära omständigheter. Extraordinära omständigheter är flygstörningar som är bortom flygbolagets kontroll, till exempel medicinska nödsituationer, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, strejk, ATC restriktioner, plötsligt radarhaveri, politiska oroligheter, terrorism etc. Eftersom flygbolaget endast är skyldiga för händelser som är inom deras kontroll, är missade anslutningsflyg till följd av extraordinära omständigheter inte något som ger rätt till ersättning.


I vilka fall kan jag få ersättning för missat anslutningsflyg?

När flyget var försenat på grund av fel orsakat av flygbolaget

Enligt EU-förordning EC-261, resenärer kan få ersättning vid missat anslutningsflyg om flygbolaget orsakat dessa störningar:

 • Mer än 3 timmars försening vid slutdestinationen.
 • Inställt flyg.
 • Nekad ombordstigning på grund av överbokning.

Du bör veta att flygbolagen i många fall ombokar passagerare på inställda och överbokade flighter med den negativa följden att eventuellt anslutningsflyg kan missas.

Mer än 3 timmars försening vid slutdestinationen

3 timmar (eller mer) försening är en viktig förutsättning för att få ersättning för missat anslutningsflyg. För att vara berättigad ska du anlända 3 timmar eller mer försenad (totalt) till din slutdestination.

När du missar ett anslutande flyg på grund av ett inställt flyg eller nekad ombordstigning är den slutliga förseningen irrelevant. Du kan räkna att kompensationen för den missade anslutningen med vår kostnadsfria kalkylator och starta ditt ärende hos Ifdelayed.


Om din flight är överbokad har du flera alternativ

 • Återbetalning av det ursprungliga biljettpriset.
 • En returflygning till avgångsorten och en partiell återbetalning av biljettpriset.
 • Alternativa färdmedel inom en rimlig tidsfrist.
 • Alternativ transport vid ett senare datum.

Transport mellan flygplatserna ska arrangeras och betalas av flygbolaget.


Om du frivilligt avstår din plats har du inget skydd

Om du frivilligt ger upp din plats på flyget mot återbetalning, alternativ flygning eller andra förmåner, kommer du att förlora din rätt att få ersättning enligt förordning EC 261. Du förlorar också din rätt till kompensation om du äventyrar din möjlighet att gå ombord på flyget. Här är några exempel på när ett flygbolag inte behöver kompensera dig:

 • Om du är försenad till boardingen.
 • Om du saknar fullständig dokumentation, så som boarding kort.
 • Om du utgör ett säkerhets-, hälso- eller säkerhetsproblem.

Vad är skillnaden mellan överbokning och nekad ombordstigning?

En flygresa anses som överbokad när ett flygbolag säljer fler biljetter än det finns säten på flygplanet. Så varför överbokar flygbolag sina flygningar? Flygbolag har rätt att göra så eftersom det är liten trolighet att alla passagerare dyker upp för flygresan. Vanligtvis använder flygbolaget sin statistiska data för att sälja så många extra biljetter som de tror kommer att bli tillgängliga. Dock kan de ibland undervärdera antalet människor som kommer att dyka upp, vilket gör att passagerare med giltiga biljetter nekas ombordstigning.

Du kan bli nekad ombordstigning av flera anledningar. Om du blev nekad ombordstigning utan att ha gjort något fel kan flygbolaget behöva kompensera dig för olägenheten, enligt förordning (EC) nr. 261/2004. Om du däremot blir nekad ombordstigning på grund av ditt eget agerande så är förordningen inte tillämplig. Detta gäller till exempel om du inte har all nödvändig dokumentation, anländer sent till gaten eller agerar hotfullt.


Flygbolagets ansvar vid en missad anslutning

Om du anlände sent på grund av en missad anslutning när en av dina flygningar var försenade kan du ha rätt till ersättning. I ett sådant fall är det flygbolagets ansvar att erbjuda dig alternativa flygningar till din destinationsort.

Dessutom kan du ha rätt till ersättning enligt Förordning (EC) nr. 261/2004. Om din ankomsttid till slutdestinationen är mer än 3 timmar senare än din ursprungliga flygning kan du ha rätt till upp till 6,480 kr i ersättning. Det är viktigt att notera att dina flygresor måste bokas tillsammans, som en del av resan. Om du bokade dina flygresor separat har du inte rätt till ersättning.


Vilka anledningar gäller som extraordinära omständigheter vid ett inställt flyg?

Enligt EU Förordning (EC) nr 261/2004 är flygbolag inte skyldiga för flygförseningar när förseningarna beror på nödsituationer, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, strejk, ATC restriktioner, plötsligt radarhaveri, politiska oroligheter, terrorism etc.


Kontant ersättning och flygvouchers

Om flygbolaget erbjuder dig ersättning när ditt flyg är försenat bör du försäkra dig om att du inte ger upp din rätt att kräva den ersättning du kan ha rätt till. Enligt EU regler måste flygersättning betalas ut kontant, via elektronisk överföring eller i checkar om inte passageraren själv väljer att ta emot rese-vouchers. De flesta vet inte om sina rättigheter, och väljer vanligtvis vouchers istället för kompensation.


Vad händer om min flygförsening är mer än 5 timmar?

Om din flygförsening är över 5 timmar har du rätt till en full eller partiell återbetalning av din flygbiljett och en hemresa till din avreseort om du är i behov av det.


Vad gäller om jag var försenad med flyget vid en tjänsteresa?

Många resenärer tror att deras kompensation för ett inställt flyg tillhör bolaget som köpte eller bokade resan. Så är inte fallet. Det är personen som råkade ut för problemet som har rätt till ersättningen – inte personen eller bolaget som köpte resan, oavsett om det är en anställd eller offentlig tjänsteman.


Missad kompensation

Den uteblivna flygkompensationen beror på olika faktorer, till exempel vart du flög, om din flight opererades av ett flygbolag registrerat i EU, vilken av flighterna som avbröts och om alla flygningar var bokade tillsammans. Generellt sett kan man säga att om resan köpts under samma bokningsnummer, kommer reglerna för missad anslutning att täckas in av förordningen.

Om resan startade i Europa eller om du reste in i Europa med ett EU-registrerat flygbolag, bör hela din resa täckas. Beloppet för din kompensation beror på den totala resans längd. Tyvärr tolkar vissa EU-domstolar förordningen (EG) nr 261/2004 annorlunda och kanske inte inkluderar tidigare anslutningsflyg när de beräknar den totala sträckan.


Vilka anledningar gäller som extraordinära omständigheter vid ett inställt flyg?

Enligt EU Förordning (EC) nr 261/2004 är flygbolag inte skyldiga för inställda flygningar när flygningarna ställs in till följd av extraordinära omständigheter. Dessa inkluderar medicinska nödsituationer, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, strejk, ATC restriktioner, plötsligt radarhaveri, politiska oroligheter, terrorism etc.


För vilka flighter kan jag få ersättning enligt EG 261?

Nästan alla flygningar i Europa är berättigade till ersättning. Inte bara EU-luftrummet ingår, men även Island, Norge, Schweiz och de avlägsna regionerna, som franska Guyana och Martinique, Guadeloupe och La Réunion, Saint Martin, Madeira, Azorerna och Kanarieöarna.

Din flight måste börja i eller ankomma en flygplats inom EU, men i det senare fallet måste flygbolaget vara ett EU-baserat flygbolag.


Hur kan jag få ersättning för inställt flyg?

Det första du behöver göra att se till att du har rätt till ersättning. Det kan däremot vara väldigt svårt att få tillgång till flygdatabaser och undersöka ärendet, jämföra det med andra passagerare och tillslut avgöra om du har rätt till ersättning enligt EU förordningen EC 261/2004.

Ett bättre alternativ är att ansöka om ersättning för en inställd flygning hos Ifdelayed. Du måste skriva i din flyginformation till vår kompensationskalkylator utan kostnad, se vad du har rätt till, och efter det kommer vi att ta hand om ditt krav. Kolla din rätt till försening gratis med vår ersättningskalkylator.


Vad gäller om jag får en högre eller lägre biljettklass på den alternativa flighten?

Om du får en högre klassad plats på ditt alternativa flyg behöver du inte betala något extra. Om det alternativa flygsätet som erbjuds av flygbolaget är av lägre klass kan du få 30–75 % återbetalning av priset du betalat för biljetten.

 


Flygpassagerares rättigheter: mat, dryck och boende

Oavsett orsakerna till flygförseningen måste flygbolaget enligt EG 261 tillhandahålla mat och dryck om du väntar på ditt flyg i mer än två timmar (beroende på flygavståndet). Dessutom måste flygbolaget också ge dig tillgång till internet, telefonsamtal och fax. Om förseningen är över natten måste flygbolaget ge dig hotellboende och transfer från och till flygplatsen.

 

 


Vad gäller om mitt flyg var försenat under en tjänsteresa?

Många resenärer tror att deras kompensation för ett inställt flyg tillhör bolaget som köpte eller bokade resan. Så är inte fallet. Det är personen som råkade ut för problemet som har rätt till ersättningen – inte personen eller bolaget som köpte resan, oavsett om det är en anställd eller offentlig tjänsteman.


Alternativ transport på en datum som passar dig

Om det passar dig kan du ta en alternativ transport till din slutdestination vid ett annat datum. Under EU Förordning (EC) nr 261/2004 ska dessa transportmedel vara av likvärdig standard.

Det är också viktigt att veta att när flygbolagen ersätter erbjuder dig att resa till alternativa flygplatser så måste de betala för transporten som sedan tar dig till din ursprungliga destinationsort eller en överenskommen adress i närheten.


Enklaste alternativa transporten

Ett flygbolag måste erbjuda dig ett alternativt sätt att komma till din slutdestination så snart som möjligt. Enligt EU-förordningen (EG) nr 261/2004 måste denna alternativa resa vara under jämförbara villkor.


Full eller partiell återbetalning

Om du inte har nyttjat en del av din biljett kommer hela biljettkostnaden att ersättas. Om du däremot redan har avrest, kan du bli återbetald för den delen av biljetten som du inte har använt. Om du redan har använt en del av din biljett, men den inställda flygningen ändrade din ursprungliga resplan, kan flygbolaget ersätta även den använda delen av biljetten. Flygbolaget måste också erbjuda en hemresa till avgångsorten så snart som möjligt. I enlighet med förordningen måste du få återbetalning inom 7 dagar.


Om din flight ställs in har du flera alternativ

 • Återbetalning av det ursprungliga biljettpriset.
 • En returflygning till avgångsorten och en partiell återbetalning av biljettpriset.
 • Alternativa färdmedel inom en rimlig tidsfrist.
 • Alternativ transport vid ett senare datum.

Inställd flygning: återbetalning eller alternativ flygning?

Flygbolag måste informera dig i det fall ditt flyg ställs in så snabbt som möjligt och erbjuda dig en alternativ resplan. Även fast flygbolaget meddelat dig mer än 14 dagar innan avresa måste de erbjuda dig ett ersättningsflyg eller återbetala hela biljettpriset.


När anses en flight vara inställd?

En flight är inställd om planet aldrig lämnade asfalten. EU förordning EG261/2004 definierar en avbruten flygning som: ”En utebliven flygning som varit planerad och där åtminstone en plats var reserverad”.

Flygbolag kan ställa in flygresor av många anledningar. Ibland kan problem, så som dåliga väderförhållanden eller säkerhetsrisker tvinga flygbolag att ställa in sina flygningar. Om flygbolaget ställer in din flygresa kan du få ersättning. En inställd flygning är inte samma sak som en försenad flygning — den flygning som avgår sent är en försenad flygning.


Hur vet jag om jag har rätt till ersättning?

Få resenärer vet att deras passagerarrättigheter är skyddade under EU förordning (EC) 261/2004, och många saknar viljan eller juridiska kunskaper för att kunna gå vidare med kravet. Kompensationsbeloppet beror på flygresans längd och hur många timmar flygresan blev försenad. Därför varierar det mellan 2,700 – 6,480 kr per passagerare.

Du har rätt till förseningsersättning enligt Förordning (EC) 261/2004 om du flyger inom EU eller reser från ett EU land. Förordningen är också tillämplig när du reser till ett EU land med ett flygbolag registrerat inom EU.

Tidsgränsen för krav för inställda, försenade och överbokade flyg bestäms av nationella lagar för varje EU-land och ligger vanligtvis runt 3-10 år.

Det enklaste sättet att ta reda på vad du har rätt till är via vårt kravformulär. Det är helt gratis och tar bara några minuter. Du får dessutom direkt svar på vad du har rätt till.

Om vår hemsida meddelar dig att du inte har rätt till ersättning är det troligt att det inte uppfyller de krav som vi ställer för att driva ett ärende. Om du misstänker att ditt ärende blivit felaktigt behandlat vänligen hör av dig till oss på mail eller telefon.

 


Vilka är de extraordinära omständigheter som är bortom flygbolagens kontroll?

Flygbolaget lyder inte under EU förordning (EG) nr 261/2004 och andra liknande lagar om flygstörningen berodde på ”extraordinära omständigheter.” Detta är händelser som inte kunde undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits tex; medicinska nödsituationer, strejker, allvarliga väderförhållanden och ATC-begränsningar.

Även omständigheter som klassas som ”Force majeure” så som krig och uppror, så väl som naturkatastrofer som orkaner, jordbävningar och så vidare, fråntar flygbolagen från ansvar.

Emellertid måste flygbolaget fortfarande se till att du anländer till din slutdestination så snart som möjligt under liknande förhållanden. Detta innebär att de måste ordna en ny flygning gratis för dig även om din ursprungliga flygning avbröts på grund av dåligt väder. Flygbolagen är också skyldiga att erbjuda måltider, förfriskningar, hotellboende osv vid behov.

 

 


Min flygning var försenad med mindre än 3 timmar, men jag missade mitt anslutande flyg. Kan jag söka kompensation?

Svaret är sannolikt ”Ja” för EU-flygningar. Enligt EU-förordningen (EG) nr 261/2004 är ersättningsberättigande baserat på förseningens längd tills du anländer till din slutdestination. Om din missade anslutningsflyg resulterar i att du är mer än tre timmar försenad, bör du vara berättigad, förutsatt att alla dina anslutningsflyg ingick i samma flygreservation under samma bokningsreferensnummer.

Till exempel, följande resedokument skulle fungera (så länge du har ett bokningsnummer):

28e maj klockan 13.00: London- New York (med United Airlines flight UA18)
29e maj klockan 21.00: New York – Atlanta (med United Airlines flight UA69)

Kompensationsbeloppet bestäms också av det totala flygavståndet. Detta inkluderar anslutningsflyg så länge de två flygningarna är med samma transportör och en del av samma flygreservation (under ett bokningsnummer). Detta innebär att en försening på en kort flygning kan ge dig ett mycket större belopp.

Till exempel, även om den första flygningen i listan nedan är i tid, är passagerare berättigade till €600 om flygningen från London till Paris blir försenad med mer än 4 timmar:

28e maj klockan 13.00: New York – London (med British Airways flight BA189)
29e maj klockan 09.00: London-Paris (med British Airways flight BA523)

Om det finns några tveksamheter gällande din tillämpligheten på din resa, är det enklaste sättet att kolla upp det att använda Ifdelayeds tillämplighetskontroll. Skriv in dina resedetaljer här.


Kan jag kräva ersättning från ett flygbolag som inte längre existerar?

Teoretiskt har du rätt till ersättning, men Ifdelayed kan inte hantera ärenden med flygbolag som inte längre existerar. Tyvärr är möjligheten att få ersättning i dessa fall väldigt låg. Förmodligen har andra personer redan tömt flygbolaget på tillgängliga medel.


Kan jag få ersättning om flygbolaget informerade det inställda flyget samma dag som flygningen skulle ha skett?

Du kan vara berättigad till ersättning från flygbolaget om du inte erbjöds omdirigering som avgick högst en timme efter den planerade avgångstiden och du nådde din slutdestination mindre än två timmar efter den planerade ankomsttiden, beroende på avståndet.

Du har däremot inte rätt till ersättning om du blev informerad om att flygresan ställts in minst 14 dagar i förväg.


Kan jag få ersättning för en försenad, avbokad eller överbokad flygning om jag redan har accepterat erbjudandet om en voucher eller check från flygbolaget?

Ibland erbjuder flygbolag kuponger, men oftast är kupongen mindre värd än det ersättningsbelopp du har rätt till. Om du till exempel har rätt till €600 och flygbolag ger dig en €250-voucher som ska användas med det flygbolaget har du fortfarande rätt till det återstående ersättningsbeloppet på €350. Du kan också välja att returnera kupongen och be om det fullständiga ersättningsbeloppet i kontanter.

Enligt EU-förordningen (EG) nr 261/2004, om flygbolaget erbjöd dig en kupong och en senare flygning i utbyte mot din bokning och du accepterade erbjudandet, kan du inte få överbokad flygkompensation eftersom du villigt gav upp din bokade plats på flygningen och ingick ett nytt avtal med flygbolaget.


Jag nekades ombordstigning på grund av överbokning. Kan jag kräva ersättning?

När passagerare nekas att gå ombord på ett flyg är flygbolagen skyldiga att först söka efter passagerare som frivilligt ger upp sin plats i utbyte mot ersättning. Dessutom måste flygbolaget erbjuda dessa frivilliga passagerare valet mellan full återbetalning och ombokning.

Du kan ha rätt till kompensation mellan 125 € och 600 € beroende på flygningens distans och den totala förseningen vid slutdestinationen. Där frivilliga passagerare väljer ombokning måste flygbolaget också ge hjälp och assistans vid behov. Till exempel mat, tillgång till telefon, boende på hotell i en eller flera nätter (beroende på behov) samt transport till och från flygplatsen.

Det enklaste sättet att kontrollera om din försening är berättigad är via vårt ansökningsformulär. Det är helt kostnadsfritt och tar bara några minuter och kan ge omedelbart svar på om du har rätt till kompensation.


Vilka länder och flygbolag omfattas av EUs rättigheter för passagerare?

Rättigheterna listade i EU förordning EC 261/2004 gäller om du reser från EU med alla flygbolag, eller anländer till EU med flygbolag med säte i EU (or Island, Norge or Schweiz).

Exempelvis fungerar denna resehandling:

28e maj klockan 13.00: London- New York (med United Airlines flight UA18)

Den omvända resan fungerar endast om flygbolaget är registrerat i EU, Island, Norge eller Schweiz.

Ifdelayed hjälper flygpassagerare från alla länder som har råkat ut för försenade, inställda eller överbokade flygningar som omfattas av EU-förordning 261/04. Om du har några funderingar eller frågor om ditt försenade flyg är det snabbaste sättet att kontrollera det genom att använda Ifdelayed’s kalkylator. Du anger din flyginformation här.


För hur lång tid tillbaka kan jag få kompensation?

Om du har varit på ett inställt, försenat eller överbokat flyg inom de senaste två åren, kan du har rätt till ersättning och kan då skicka in ditt ärende till Ifdelayed.


Kan jag få ersättning för ett försenat / inställt flyg med Ifdelayed-tjänster om mitt anspråk redan har avslagits av flygbolaget?

Ja, kontakta bara Ifdelayed med dina flygbiljettuppgifter eller gör ett anspråk med våra tjänster om du redan har försökt få din ersättning självständigt, men flygbolaget avvisade det. Allt du behöver göra är att fylla i vårt webbformulär och ge oss all information du har fått från flygbolaget med anledning till varför ditt anspråk nekades.

Vi kommer att kontrollera om flygbolaget hade någon anledning att avvisa ditt ärende och om de inte hade något skäl att göra det, tar vi hand om ditt krav. Glöm inte – du behöver endast betala serviceavgiften om du får ersättning.


Jag nekades ombordstigning – kan jag göra anspråk på ersättning?

Om du nekades ombordstigning på grund av överbokat flyg och du inte tog emot en kupong som erbjöds av flygbolaget har du rätt till flygkompensation för överbokning och du kan göra anspråk på ersättning enligt EU: s flygpassagerares rättigheter. Starta ditt anspråk på ersättning för överbokat flyg.

Har du nekats ombordstigning och det inte berodde på ett överbokat flyg utan av anledningar som flygbolaget inte kontrollerade är du inte berättigad till ersättning enligt EU-förordning EC 261. Orsaker kan vara att du var sen till boardingen, reste utan korrekta resehandlingar, säkerhetsrelaterade frågor etc.

Dessutom kan du fortfarande försöka kontakta flygbolaget och förklara ifall du tror att du har en giltig anledning till varför du nekades ombordstigning och flygbolaget kan erbjuda dig kuponger, rabatter eller andra former av ersättning, men de är inte skyldig till det.


Vad är mina rättigheter vid nekad ombordstigning på grund av överbokning? Hur mycket ersättning kommer jag att få?

Om du nekades ombordstigning på grund av ett överbokat flyg kan du förvänta dig:

 • Få tillbaka hela biljettkostnaden inom 7 dagar från det datum du nekades ombordstigning.
 • Erbjudas en biljett på nästa flyg till din slutdestination under liknande förhållanden.
 • Välja ett senare flyg under liknande förhållanden.

Om du väljer att resa med den alternativa flygningen som flygbolaget erbjuder och du måste vänta på det flyget, måste flygbolaget tillhandahålla gratis mat och dryck, tillgång till 2 gratis samtal, låta dig använda e-post eller skicka ett gratis fax och ledigt boende på hotell vid övernattning med transfer till och från flygplatsen.

Om du är berättigad till ersättning för överbokat flyg beror beloppet på två faktorer: reseavstånd och om ditt flyg är inom EU eller inte. Du kan hitta ditt ersättningsbelopp i tabellen nedan eller så kan du kolla det med vår flygkompensatorberäknare. Du kan också göra anspråk för ersättning för överbokat flyg via ett webbformulär på vår hemsida.

FlygavståndErsättningen
1500 km eller mindre250 EUR
Interna EU-flygningar mer än 1500 km400 EUR
Icke-interna EU-flygningar 1500 km – 3500 km400 EUR
Icke-interna EU-flygningar mer än 3500 km600 EUR

Kan jag få ersättning för ett inställt flyg?

Du kan kontrollera om du har rätt till ersättning på grund av inställt flyg via vårt webbformulär. Det är ett kostnadsfritt webbformulär och tar bara några minuter att fylla i.


Vad ska man göra om ett flyg blir inställt och hur mycket ersättning har jag rätt till?

Allt du behöver göra är att känna till flygpassagerares rättigheter och kräva lämplig service från flygbolaget. Du kan ha rätt till 125 – 600 euros ersättning beroende på flygets avstånd och hur sent du anländer till slutdestinationen. Du kan kolla ditt eventuella ersättningsbelopp med vår flygkompensationsberäknare.

Om orsaken till det inställda flyget var extraordinära omständigheter (väderförhållanden, flygplats- eller trafikkontrollstrejk, säkerhetsåtgärder) eller flygbolaget informerade dig om inställningen minst 14 dagar före flygningen, har du inte rätt till ersättning.

Om flygbolaget ställer in ditt flyg, måste de ge dig valet att antingen ersätta din biljett inom 7 dagar eller omdirigera dig till din slutdestination under liknande förhållanden utöver ersättningen för inställt flyg.

Flygbolaget bör också erbjuda dig vård (telefonsamtal, drycker, mat, boende, transfer till och från flygplatsen etc.).


Hur kan jag få ersättning för det försenade flyget?

Du kanske redan har försökt att kontakta flygbolaget för att få hjälp eller fyllt i ett flygfördröjningsformulär på deras hemsida. Vi rekommenderar att du fortsätter att försöka. Det finns tider då flygbolags kundservice blir extra upptagen, speciellt under sommar- och jullov, när det förekommer fler försenade eller inställda internationella och inrikesflygningar. Om flygpersonalen fortfarande inte svarar på dina upprepade meddelanden har du ett par alternativ:

 • Gör anspråk för ersättning för flygförsening kan du involvera en tredje part, som Ifdelayed. Vi hjälper flygpassagerare som vill ansöka om kompensation för försenad eller inställd flygning. Vår erfarenhet hjälper oss när vi kontaktar flygbolagen trots att kunderna har haft problem med att kontakta dem privat eller till och med i domstolen. Starta ditt ärende.
 • Du kan också kontakta de luftfartsmyndigheter som styr flygbolaget. Om du reser med ett europeiskt flygbolag kan du hitta ditt flygbolags nationella tillsynsorgan här. Om flygbolaget var ett icke-EU-flygbolag har vi en lista över de största myndigheternas nationella tillsynsorgan:

 

AustralienCivil Aviation Safety Authority (CASA)https://www.casa.gov.au/
BrasilienNational Civil Aviation Authority (ANAC)http://www.anac.gov.br/en
KanadaCanadian Transportation Agency (CTA)https://otc-cta.gc.ca/eng
RysslandFederal Air Transport Agencyhttps://favt.ru/
USAFederal Aviation Administrationhttps://www.faa.gov/

Kan jag göra anspråk på ersättning om mitt flyg är inställt på grund av skäl som flygbolaget inte hade kontroll över?

Nej, enligt EU-förordning EC 261 har du inte rätt till kompensation för inställt flyg om orsaken till inställningen var ”extraordinära omständigheter”. Det är skäl som inte kunde undvikas trots att åtgärder hade vidtagits. Dessa situationer inkluderar flygpersonals- eller trafikkontrollsstrejker, medicinska nödsituationer, politisk oro, orkaner, jordbävningar, svåra väderförhållanden etc.


Kan jag fortfarande kräva ersättning om mitt flyg ställdes in och flygbolaget återbetalade mina pengar?

Så länge som flygbolaget inte gav minst 14 dagars varsel och ditt flyg är kvalificerat enligt EU-förordning EC 261/2004, är svaret ja – passagerare kan få både ersättning och återbetalning för inställt flyg.

Dock ber flygbolagen ofta dig underteckna ett avstående för att få återbetalningen av biljetten. Några avtal inkluderar ersättningsklausul, vilket gör det omöjligt att kräva ersättning från flygbolag. Om du planerar att göra anspråk på ersättning för inställt flyg, se till att du läser det finstilta noggrant innan du signerar något.

Ibland erbjuder flygbolag kuponger, men oftast är kupongen mindre värd än det ersättningsbelopp du har rätt till. Om du till exempel har rätt till 600 euro och flygbolag ger dig en 250 euro-kupong som ska användas med det flygbolaget har du fortfarande rätt till det återstående ersättningsbeloppet på 350 euro. Du kan också välja att returnera kupongen och be om det fullständiga ersättningsbeloppet i kontanter. Du kan starta ditt anspråk på ersättning genom att fylla i vårt kostnadsfria webbformulär.


Kan jag få återbetalning för nya biljetter jag köpte själv om mitt flyg ställdes in och flygbolaget erbjöd att omdirigera mig via ett annat flyg, som skulle avgå två dagar senare, men det var för sent för mig?

Enligt EU-förordning EC 261/2004 är flygbolagen inte skyldiga att återbetala flygbiljetter som passagerare köpte om passagerarna vägrade alternativflygningen som flygbolaget erbjöd. Detta gäller också kostnader för boende, mat och dryck. Flygbolagen behöver inte återbetala andra kostnader som uppkom eftersom passageraren vägrade flygbolagets hjälp.

Passageraren kan emellertid fortfarande få ersättning och återbetalning för inställt flyg. Fyll i vårt kostnadsfria ersättningsformulär.


Kan jag göra anspråk på ersättning för ett inställt flyg om jag redan har tagit emot kupongen som flygbolaget erbjuder?

Ja, du kan få ersättning för inställt flyg om ersättningen du har rätt till är värd mer än kupongen du tagit emot. Om du till exempel har rätt till 600 euro och flygbolaget erbjuder dig en 250 euro-kupong, får du fortfarande resterande ersättningsbelopp på 350 euro. Du har också rätt att returnera kupongen och be om det fullständiga ersättningsbeloppet i kontanter. Du kan påbörja ditt ärende genom att fylla i vårt kostnadsfria webbformulär.


Vilka är mina rättigheter om mitt flyg blev inställt och jag blev informerad om det samma dag?

Du kan vara berättigad till ersättning från flygbolaget om du inte erbjöds omdirigering som avgick högst en timme efter den planerade avgångstiden och du nådde din slutdestination mindre än två timmar efter den planerade ankomsttiden, beroende på avståndet. Starta ditt anspråk på ersättning för inställt flyg.


Vilka tjänster från flygbolaget ska jag få om mitt flyg är försenat?

Om ditt flyg är försenat med mer än 2-4 timmar så ska, beroende på flygavstånd, flygbolaget tillhandahålla gratis mat och dryck, tillgång till två gratis samtal, låta dig använda e-post eller skicka ett gratis fax. När du måste vänta på ditt flyg över natten måste flygbolaget ordna ett gratis boende på ett hotell med transfer till / från flygplatsen.


Hur kan jag få ersättning för det försenade flyget?

Du kanske redan har försökt att kontakta flygbolaget för att få hjälp eller fyllt i ett flygfördröjningsformulär på deras hemsida. Vi rekommenderar att du fortsätter att försöka. Det finns tider då flygbolags kundservice blir extra upptagen, speciellt under sommar- och jullov, då det finns fler försenade eller inställda internationella och inrikesflygningar. Om flygpersonalen fortfarande inte svarar på dina upprepade meddelanden har du ett par alternativ:

 • Gör anspråk för ersättning för flygförsening kan du involvera en tredje part, som Ifdelayed. Vi hjälper flygpassagerare som vill ansöka om kompensation för försenad eller inställd flygning. Vår erfarenhet hjälper oss när vi kontaktar flygbolagen trots att kunderna har haft problem med att kontakta dem privat eller till och med i domstolen. Starta ditt ärende.
 • Du kan också kontakta de luftfartsmyndigheter som styr flygbolaget. Om du reser med ett europeiskt flygbolag kan du hitta ditt flygbolags nationella tillsynsorgan här. IOm flygbolaget var ett icke-EU-flygbolag har vi en lista över de största myndigheternas nationella tillsynsorgan:

 

AustralienCivil Aviation Safety Authority (CASA)https://www.casa.gov.au/
BrasilienNational Civil Aviation Authority (ANAC)http://www.anac.gov.br/en
KanadaCanadian Transportation Agency (CTA)https://otc-cta.gc.ca/eng
RysslandFederal Air Transport Agencyhttps://favt.ru/
USAFederal Aviation Administrationhttps://www.faa.gov/

 


Hur lång tid ska ett flyg vara försenat för att få ersättning?

Ditt flyg måste vara 3 eller fler timmar försenat, då har du rätt till flygförseningsersättning. Det finns emellertid fler villkor för att flyg ska vara berättigade till ersättning, till exempel skäl till flygförseningen, flygbolag och destination. Det är bra att ta reda på orsaken till förseningen medan du väntar på flygplatsen, innan du ansöker om ersättning. Om orsaken till förseningen var under flygbolagets kontroll kan du vara berättigad till ersättning. Ditt flyg ska antingen börja i EU eller landa inom EU om flygbolaget är EU-baserat.


När kan jag få ersättning för ett försenat flyg?

Du kan ha rätt till ersättning för flygförseningen om du kom fram till ditt slutmål 3 eller flera timmar senare än planerat. Anledningen till att flyget blev försenat måste vara under flygbolagets kontroll. Du kan starta ditt anspråk genom att fylla på vårt kostnadsfria webbformulär.

Om orsaken till flygförseningen är extraordinära omständigheter, såsom svåra väderförhållanden, flygplatsstrejk, politisk oro mm. har du inte rätt till ersättning.

Dessutom måste ditt flyg avgå från EU eller landa i EU (i detta fall måste flygbolaget vara EU-baserat).


Kan jag fö ersättning för flygfördröjning / inställning / nekad ombordstigning med lågprisbolag och / eller charterflyg?

Alla flyg är berättigade till ersättning, så länge de faller inom de geografiska gränser som anges i EU-förordning EC 261/2004. Påbörja ditt anspråk på ersättning för din försenade / inställda / överbokade flygning.


Vad är mina rättigheter om mitt flyg är försenat / inställt på grund av strejk?

Du kan få en strejkersättning om:

 • Ditt flyg stördes av ett flygbolagens personalstrejk.
 • Du anlände till din slutdestination 3 eller flera timmar senare än på grund av flygförseningen, eller du informerades om inställt flyg mindre än 14 dagar före avresa.
 • Ditt flyg var tvungen att avgå från EU eller var bokat på ett EU-flygbolag som anlände till EU.
 • Du hade en bekräftad flygreservation.
 • Denna flygförsening/ inställning inträffade under de senaste 3 åren.
 • Om du tog ett alternativt flyg, men du anlände betydligt senare än att du skulle anlänt med det ursprungliga flyget.

Du kan påbörja ditt kompensationsärende genom att fylla i vårt kostnadsfria webbformulär.

Du är inte berättigad till ersättning om strejken inte var under flygbolagets kontroll (flygplatssäkerhetspersonal, bagagehanterare, flygtrafiktjänstemän eller strejker som orsakats av politisk oro etc.).


Har jag rätt till ersättning och kan jag kräva det om jag missade mitt anslutande flyg på grund av det första flygets försening?

Om ditt köp av biljetter var i en bokning från samma flygbolag och betalningen var via en banköverföring (med andra ord – dina anslutningsflygningar har samma referensnummer) kan du få ersättning om du kom fram till din slutliga destination mer än 3 timmar senare än det var planerat. Starta ditt ersättningsanspråk för missad anslutning.

Om du däremot köpte biljetterna separat och biljetterna har olika referensnummer från olika flygbolag betraktas det inte som en anslutningsflygning och störningarna av varje flygning bedöms separat. I det här fallet är du berättigade till ersättning endast om en flygning är mer än 3 timmar sen till sin slutdestination.

 


Mitt flyg ställdes in / blev försenat, kan jag få ersättning för några extra kostnader på grund av inställningen/förseningen? (Hotell, ny biljett, mat, etc.)

Ifdelayed tar hand om ärenden för flygstörningar som definieras av EU-lagstiftning EC 261. Detta inkluderar fastställda ersättningsbelopp för förseningar, inställning av flyg och nekad ombordstigning på grund av överbokning för EU-flygningar.

Passagerare kan emellertid personligen lämna in ytterligare kompensationskrav direkt till flygbolagen för kostnader orsakade av inställda / försenade / överbokade flygningar. Passagerare måste samla alla nödvändiga kvitton och bevis för extra kostnadskompensation.

Flygpassagerare som reser på internationella flygningar kan enligt Montrealkonventionen göra anspråk på ersättning från flygbolaget för ersättning av skador, inklusive uppkomna kostnader orsakade av flygförsening / inställning av flyg / nekad ombordstigning. Vidare är EU-passagerare berättigade till att kräva återbetalning för extra kostnader (för måltider och förfriskningar vid försenad / inställd / överbokad flygning) som EU-lagstiftningen kräver att flygbolagen täcker under alla omständigheter.


Mitt flyg var försenat / inställt. Har jag rätt till ersättning från ett flyg som betalats av någon annan?

Mottagaren av ersättning är i alla fall den personen som reste eller planerade att resa. Således, även om din biljett betalades av t.ex. din arbetsgivare som skickade dig på affärsresa, eller det var en gåva, eller du vann det i ett lotteri så är det du, personen som var med om flygförseningen, inställningen eller blev nekad ombordstigning, som kan få ersättning. Du är den som ska fylla i kompensationsformuläret.


Hur långt tillbaka, enligt passagerarrätten kan jag få ersättning för ett flyg som var försenat/ inställt?

Tyvärr definierar reglerna i EU-förordningen EG 261/2004 inte någon universell tidsram för ärendeprocessen och därmed har varje land sina egna villkor. Dock har du från det att du var med om en flygfördröjning, inställning eller nekad ombordstigning i 3 år rätt till ersättning och kan fylla i din flyginformation i Ifdelayeds kompensationsformulär. Vi tar hand om ditt ärende.


Vad är mina rättigheter om mitt flyg var försenat / inställt och jag vill få ersättning, men flygbolaget inte längre finns?

Teoretiskt har du rätt till ersättning, men Ifdelayed kan inte hantera ärenden med flygbolag som inte längre existerar. Tyvärr är möjligheten att få ersättning i dessa fall väldigt låg. Förmodligen har andra personer redan tömt flygbolaget på tillgängliga medel.


I vilka länder har jag rätt till ersättning för försenade / inställda / överbokade flygningar enligt EU-förordning EC 261/2004?

Förordningen gäller i alla EU-länder, inklusive territorier utanför EU, såsom Guadeloupe, Franska Guyana, Martinique, Reunion, Mayotte, Saint Martin (Franska Antillerna), Azorerna, Madeira, Kanarieöarna, Island, Norge och Schweiz.


Har jag rätt till ersättning för försenad / inställd / överbokad flygning om jag flög från ett icke-EU-land?

Ja, du kan få ersättning om ditt flyg från ett icke-EU-land var försenat / inställt / överbokat enligt EU-förordning EC 261/2004. Starta ett kompensationsärende. Det viktiga är dock att flygbolaget ska vara ett EU-registrerade lufttrafikföretag.

Om ditt flyg var från ett EU-land med stopp utanför EU, kan du också ha rätt till ersättning om du nådde slutdestinationen 3 eller fler timmar sent.

Om mitt flyg var försenat / inställt kan jag begära ersättning från flygbolag utanför EU?

Ja, du kan ansöka om flygkompensation för en försenad / inställd flygning utanför EU om flygningen var från någon flygplats inom EU: s. Du kan göra anspråk på ersättning genom att fylla i vårt kostnadsfria webbformulär.


Kan jag få ersättning för ett försenat / avbokat flyg om jag inte köpte min biljett direkt från flygbolaget, utan via en resebyrå?

Oavsett var och hur du köpte din biljett kan du begära ersättning för flygfördröjning eller inställt flyg om du planerade att resa eller reste med det flyget och har en biljett med ditt namn på.

I alla fall anses flygbolagen vara ansvariga för det inställda flyget och anspråk på ersättning ska skickas till dem. Du kan starta ditt ärende genom att fylla i vårt kostnadsfria webbformulär.


Vad säger passagerarrättigheter i Europa – måste jag vara europeisk medborgare för att få kompensation för försenat / inställt / överbokat flyg?

Nej, du kan vara medborgare i ett annat land / region. Ditt medborgarskap har ingen inverkan på dina rättigheter enligt EU-förordning EC 261/2004. Starta ett ärende och gör anspråk på ersättning.


Er hemsida säger att jag enligt EU flygpassagerarrättigheter inte har rätt till kompensation för försenat / inställt flyg. Vad kan jag göra?

Om du på vår hemsida hittade att du inte är berättigad till ersättning, kanske du inte uppfyller villkoren som krävs för ersättning. Vi kan hjälpa dig att få flygersättningen som omfattas av EU-förordning EC 261 för försenade, inställda eller överbokade flygningar.

Lagen som skyddar passagerarrätten är dock ganska komplex och det finns många undantag, till exempel ”extraordinära omständigheter”. Om ditt flyg stördes av på grund av ”extraordinära omständigheter” har du inte rätt till ersättning.

På vår hemsida hittar du exempel på ”extraordinära omständigheter” och andra undantag och kan läsa mer om passagerarrättigheter och ta reda på om du har rätt till ersättning.

Om du tycker att din ansökan har utvärderats felaktigt, kontakta oss.


Kan jag få flygkompensation om jag fått en kupong / flygpoäng från flygbolaget?

Det beror på vilka dokument du signerade vid din försenade, inställda eller överbokade flygning. Om flygbolaget gav dig kuponger eller flygpoäng och de inte bad dig signera något för dem, kan du fortfarande få ersättning. Du kan fylla i ett webbformulär för flygkompensation på vår hemsida.

Det är dock bra att veta att flygbolag ibland erbjuder kuponger eller flygpoäng tillsammans med en ersättningsklausul att underteckna. Det innebär att flygpassagerare avsäger sig sin rätt till ersättning. Det är mycket viktigt att läsa allt pappersarbete flygbolaget ber dig underteckna.


Hur stor ersättning för försenat, inställt eller överbokat flyg har jag rätt till?

Mängden kompensation du får för flygfördröjning, inställt flyg eller nekad ombordstigning beror på flygavståndet:

Typ av störningFÖRSENING (vid slutdestination)Distans
mindre än 2 timmarmer än 2 timmarmer än 3 timmarmer än 4 timmarkom aldrig fram
Nekad ombordstigning*€250€250€250€250€250Mindre än 1500 km
€400€400€400€400€4001500 km – 3500 km
€600€600€600€600€6003500 km och mer
Försening€0€0€250€250€250Mindre än 1500 km
€0€0€400€400€4001500 km – 3500 km
€0€0€300€600€6003500 km och mer
Inställd**€125€250€250€250€250Mindre än 1500 km
€200€200€400€400€4001500 km – 3500 km
€300€300€300€600€6003500 km och mer


* Ersättningen kan krävas genast och är oberoende av eventuell omdirigering som erbjuds.

** Ersättningen kan minskas med 50% efter erbjuden och accepterad omdirigering, om förseningen blev mindre än 2, 3 eller 4 timmar beroende på flygavståndet.

Om du är osäker kan du också kolla ditt eventuella ersättningsbelopp med vår flygkompensationsberäknare.

en del av

Välkommen

I samarbete med Insurello hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening från flygbolaget. Upp till €600 per passagerare.

Det kostar ingenting att söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning behåller vi 30% av ersättningsbeloppet.

För att starta ett ärende behöver vi information om din resa.

Klicka "Fortsätt" för att komma igång.

is an official flight claim partner of

Välkommen

I samarbete med Solid Försäkring hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening från flygbolaget. Upp till €600 per passagerare.

Det kostar ingenting att söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning behåller vi 30% av ersättningsbeloppet.

För att starta ett ärende behöver vi information om din resa.

Klicka "fortsätt" för att komma igång.

is an official flight claim partner of

Velkommen

I samarbejde med Solid Forsikring hjælper vi dig med at søge erstatning fra flyselskabet når dit fly har været forsinket. Man kan få op til €600 per passager.

Det er helt gratis at søge, men lykkes vi med at sikre dig erstatning tager vi et servicegebyr på 30% af erstatningsbeløbet.

For at oprette en sag har vi brug for information om din rejse.

Klik “fortsæt” for at komme i gang.

is an official flight claim partner of

Velkommen

I samarbeid med Solid Försäkring hjelper vi deg med å søke om kompensasjon for flyforsinkelsen din fra flyselskapet. Opptil € 600 per passasjer.

Det koster ingenting å søke, men hvis vi lykkes med å hjelpe deg med å få kompensasjon, vil vi beholde 30% av kompensasjonsbeløpet.

For å starte trenger vi informasjon om reisen din.

Klikk “Fortsett” for å komme i gang.

is an official flight claim partner of

ENGLISHVälkommen

ENGLISH med Solid Försäkring hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening. Det kostar ingenting söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning tar vi 30% av beloppet.

Välkommen

I samarbete med Handelsbanken hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening. Det kostar ingenting söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning tar vi 24% av beloppet.

is an official flight claim partner of

Välkommen

I samarbete med Solid Försäkring hjälper vi dig att söka ersättning för din flygförsening. Det kostar ingenting söka men lyckas vi hjälpa dig få ersättning tar vi 30% av beloppet.