2018-06-27

Finnair ville ha tillbaka utbetald ersättning – nekas

Aftonbladet uppmärksammar Ifdelayed klients ärende.

Om ditt flyg ställs in eller bli försenat har du tidigare haft 10 år på sig att begära kompensation för det. Men sedan i mars måste pengarna begäras inom skälig tid, någonting som Finnair använde för att försöka få tillbaka redan utbetalade ersättningar.

I mars i år sattes en ny praxis av Högsta domstolen som innebär att svenska resenärer måste göra reklamationer på resor inom skälig tid, troligtvis två månader, någonting de tidigare haft 10 år på sig. När detta skedde begärde flygbolaget Finnair resning i mål där de betalat ut ersättningspengar.
– De ville göra en ny prövning, så att alla som gjort reklamationer försent skulle kunna bli skyldiga att betala tillbaka pengar de fått. Det blev en jättechock, säger Erik Tengvall, jurist och grundare av Ifdelayed.

För att få igenom detta valde de som representerade Finnair, och flera andra stora flygbolag, ett så kallat pilotmål. Utgången på detta mål skulle sedan bli praxis i framtiden. Den drabbade var en svensk resenär som 2011 skulle flyga till Hong Kong.

– Hans flyg ställdes in i Helsingfors där han mellanlandade, så han blev 12 timmar försenad. 2015 kontaktade han oss och så drev vi ärendet, säger Erik Tengvall.

Efter första kontakten väntade en rättsprocess på två år, men den slutade med framgång. Den svenska resenären fick då 6 000 kronor i ersättning. Men när praxisen om att reklamation måste göras inom två månader sattes så begärde Finnair resning i mannens fall.

– Han fick ett brev där det stod att han hade 14 dagar på sig att betala tillbaka pengarna och rättegångskostnaderna. Det kändes som en hämndaktion från Finnair.

Erik Tengvall drev den svenska resenärens mål i domstolarna, och förra veckan avslogs Finnairs resningsansökan. Detta innebär att flygbolag inte kan kräva tillbaka ersättning från svenskar som reklamerat mer än två månader efter sin resa. Närmare 200 000 svenskar som hade kunnat drabbas kan nu pusta ut.

– Vi har täppt igen det hål som Finnair trodde att de hade hittat. De kan överklaga till HD men jag skulle bli väldigt förvånad om det blev så. För branschen och konsumenterna är det här fantastiska nyheter. Och resenären är väldigt lättad, säger Erik Tengvall.

Läs hela artikeln här.

contact@ifdelayed.com
0200 - 883 883