2017-04-25

Finnairs kritiserade beslut att neka kompensation väntas avgöras av konsumentnämnden innan sommaren

Före sommaren ska konsumenttvistsnämnden i Finland fatta sina första beslut om standardkompensation för förseningar och inställda flyg på grund av tekniska fel i Finnairs nya A350-flygplan, detta tror Försenad.ses Finlandschef Juho Eloranta.

Konsumentombudsmannen har kontroll över Finnairs standardkompensations förfaranden vid ett tekniskt misslyckande. Myndigheten kommenterar varken den pågående övervakningen eller datumet för beslutet.

Flyg är det vanligaste klagomålet från konsumenttvisterådet i Finland. Förra året hade konsumentmyndigheterna 737 kontakter med Finnair. Hittills i år har 271 klagomål lämnats in hos Finnair. Enligt konsumentombudsmannen nämns luftfartypstypen A350 i 48 klagomål, men siffran är endast vägledande eftersom fall sällan registreras med specifik flygplanstyp.

Enligt Finnair är de flesta A350-fallen relaterade till början av 2016 när flygbolaget tog över en ny typ av flygplan. Finnair rättfärdigar sin vägran att betala standard ersättning för tekniska fel som har identifierats, till exempel i bromsar och bränsletankar.

Enligt konsumentmyndigheten kommer flygbolaget undgå kravet att ersätta passageraren i ett fåtal ärendet när de hävdar att tekniska fel var orsaken till en försening. Enligt Finnair är A350-flygplanets starttrovärdighet för närvarande toppklass.

Försenad.ses finska dotterbolag LentoMyöhässä.fi representerar 20 Finnair passagerare som kräver kompensation för förseningar som skett med flygplanstypen A350.

Före sommaren ska konsumenttvistsnämnden i Finland fatta sina första beslut om standardkompensation för förseningar och inställda flyg på grund av tekniska fel i Finnairs nya A350-flygplan, tror Juho Eloranta.

I Finland, Sverige och Norge hittar Försenad.se och dess dotterbolag sina kunder via internet. De som har blivit försenade eller råkat ut för inställda flyg har fyllt i ett onlineformulär som direkt indikerar vilket ersättningsbelopp man har rätt till. Om flygbolaget vägrar att betala, tar företaget ärendet till den lokala konsumenttvistenämnden eller vid behov hela vägen till domstol. Företaget tar som arvode 25% inklusive moms av ersättningsbeloppet om ärendet klaras upp och betalas ut. Om ingen ersättning utgår kommer företaget inte att debitera kunden.

Enligt mina uppskattningar söker endast fem procent av passagerarna på sena flygningar kompensation och endast 1-2 procent av kunderna lämnar in klagomål till myndigheterna. Enligt bolagets statistik har Finnair under de senaste fem månaderna endast i 8 fall av 68 betalar kompensationen utan att vi behövt involvera konsumentmyndigheterna i Finland.

”Andra flygbolag betalar betydligt bättre. Utbetalning av ersättning är ett inställningsproblem ”, säger Eloranta.

”Hur kan ett statsägt bolag tillåtas göra sin egen tolkning av Förordningen när den tydligt står i strid med lagtexten?” undrar Eloranta.

Läs originalartikeln här.

contact@ifdelayed.com
0200 - 883 883