MATKUSTAJAN OIKEUDET

ASETUS 261/04

Vain pieni osa matkustajista on tietoisia kuluttajan oikeuksistaan, joista on säädetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa 261/2004 ja tällöin oikeudellinen tietämättömyys tai osaamattomuus voivat vaikeuttaa korvausvaatimuksen laatimista itse.
Korvauksen määrä riippuu lentomatkan pituudesta, mutta myös lennon myöhästymistuntien määrästä. Korvaus voi olla siten 250-600 euroa lentomatkustajaa kohden.

LENTOREITTI

Olet oikeutettu korvauksiin viivästyneen lennon takia EU:n asetuksen mukaisesti, kun lennät EU:n alueella toimivan lentoyhtiön matkassa, joka lähtee tai laskeutuu EU:n alueelle.

VANHENTUMISAIKA

Vanhentumisajat korvaushakemuksille lennon peruuntumisen, viivästymisen tai ylibuukkauksen takia on määritelty kansallisella tasolla jokaisessa EU:n jäsenmaassa. Suomessa korvaushakemuksen vanhentumisaika on kolme vuotta.

 

MYÖHÄSTYNEET LENNOT

Mikäli lentosi on ollut yli kolme tuntia myöhässä olet oikeutettu 250€ – 600€ korvaukseen. Tämä koskee myös muita seurueessasi matkustavia, eli korvaus on henkilökohtainen. Myös useampia lentoja käsittävällä matkalla korvausvelvollisuus on voimassa, mikäli lennot on operoinut sama lentoyhtiö. 

Mikäli lentoyhtiö pystyy todistamaan, että kyseessä on ollut ‘force majeure’ -tilanne (säätila, lakko, turvallisuusuhka tai sairaskohtaus) voidaan korvaus evätä. Tämä kuitenkin vaatii, ettei tilannetta olisi voitu välttää kohtuullisissa määrin ennalta. 

 

PERUTUT LENNOT

Mikäli lentosi on peruttu olet oikeutettu korvaukseen riippuen lentomatkan pituudesta ja aiheutuneesta viivästyksestä. 

Korvauksen eväävät seikat: 

-Olet saanut tiedon lennon perumisesta väh. 14 vuorokautta ennen lentoa 

-Sinut uudelleenreititettiin alkuperäisen aikataulun puitteissa (kts. Taulukko poikkeustapauksista) 

-Lennon peruminen johtui ‘force majeure’ -esteestä (kuten lakko, säätila, sairaskohtaus tai turvallisuusuhka) joka ei ollut ennakolta vältettävissä kohtuullisin toimenpitein. 

 

YLIBUUKKAUS

Mikäli sinua ei päästetä lennolle ylibuukkauksen vuoksi, olet oikeutettu korvaukseen riippuen lentomatkan pituudesta ja aiheutuneesta viivästyksestä. Lentoyhtiön tulee aluksi etsiä vapaaehtoisesti poistuvia tarjoten erilaisia kannustimia. Lentoyhtiön tulee lisäksi tarjota vapaaehtoisesti poistuville joko rahat takaisin tai uudelleenreititys. 

 

 

Tee korvaushakemuksesi nyt!

 

 

 

Back to Top